Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ni sviker personalen och patienterna

Löneavtalet mellan Kommunal och Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) är klart. Vi konstaterar att politiker och tjänstmän i regionen sviker både vårdens medarbetare och patienterna, skriver bland andra Eva Kärrman, Kommunal Väst samt SU Östra.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Trots avtalets intention att höja lönerna för kvinnodominerade yrkesgrupper har SU:s orubbliga inställning varit att tolka avtalet till lägsta möjliga kostnad. SU:s agerande är anmärkningsvärt med rådande personalkris och ett akut rekryteringsbehov, även bland Kommunals yrken. Personalkarusellen fortsätter utan konkreta åtgärder. I ett flertal verksamheter visstidsanställs medarbetare utan grundläggande kompetens. Personalomsättningen inom våra yrkesgrupper ökar stadigt. Sjukskrivningar och övertider ligger på en konstant hög nivå. Sjuknärvaron upplevs öka då karensdagen är för dyr för många.

Dyrt och kortsiktigt

Avdelningar tvingas stänga eller reducera antalet vårdplatser på grund av personalbrist. SU släcker bränder med kortsiktiga dyra lösningar, som rekryteringsbonusar, extra tillägg för vissa och att semestrar förskjuts eller avslås helt. Patienter och anhöriga blir lidande när medarbetare slits ut och ständigt byts ut.

Årets löneavtal gav Västra Götalandsregionen och SU tillfälle att ta itu med en del strukturella problem i sin personalpolitik. De kunde ha diskuterat med oss vilka arbetsuppgifter och kompetenser som borde anses likvärdiga med en undersköterskas, och därmed ingå i satsningen på dessa. I stället har personal som arbetar sida vid sida och med samma kompetens bedömts olika utifrån vad arbetsgivaren, närmast godtyckligt, valt att skriva på anställningsintyget.

SU:s problem är större än lönen

Kommunal har påpekat möjliga konsekvenser av att ställa yrkesgrupper mot varandra. Osakliga skillnader påverkar arbetsklimatet. Den som upplever sig för lågt värderad riskerar att tappa motivationen, kanske väljer hen också att sluta. SU:s problem är dock större än lönen. Även arbetsmiljö, arbetstider och övriga anställningsvillkor är starkt eftersatta.

Kommunals yrkesgrupper ser inte SU som en attraktiv arbetsgivare. Med en sammanpressande lönepolitik och negativ löneglidning har Västra Götalandsregionen Sveriges näst lägsta löner. SU kan inte leva på gamla meriter som universitetssjukhus. För oss i Kommunal har detta saknat betydelse, både för lön och karriär. Vi tar vårt ansvar varje arbetspass, årets alla dagar. Nu utgår vi från att beslutsfattande politiker och tjänstmän tar fullt ansvar för konsekvenserna av årets löneavtal.

Eva Kärrman

ordförande Kommunal Väst samt SU Östra

Lars-Göran Baaz

ordförande Kommunal SU Psykiatri

Karin Andersson

ordförande Kommunal SU Mölndal

Hans Ekström

ordförande Kommunal SU Sahlgrenska