Ni slår sönder den vård som fungerar

Den moderatledda regionledningen vill privatisera barn- och mödravårdhälsovården av ideologiska skäl, utan hänsyn till alla de risker som såväl vårdpersonalen som regionens egna tjänstemän varnar för, skriver Helen Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S).

ANNONS

Slutreplik

Vårdval mödravård,14/9 och 16/9

Det är ett märkligt försvar den moderatledda regionmajoriteten anför, genom Jonas Andersson (L) och Tony Johansson (MP), varför man vill göra en vårdmarknad för barn- och mödrahälsovården i Västra Götaland.

Ja, barn- och mödrahälsovården i såväl Västra Götaland som i hela Sverige är verkligen en framgångssaga! Det har den blivit genom att socialdemokratiska regeringar och styren i landsting, regioner och kommuner genom årtionden kämpat målmedvetet för att nå dit. Vi vill låta framgångssagan fortsätta – och utvecklas.

Varför vill ni riskera att den får ett sorgligt slut?

Varför vill ni lägga resurser på att bryta ner det som är helt, i stället för att laga det som är trasigt i vården?

ANNONS

Svaret är att ni vill privatisera av ideologiska skäl, utan hänsyn till alla de risker som såväl vårdpersonalen som regionens egna tjänstemän varnar för.

Skapar bara större problem

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att förstå resonemanget från den moderatledda majoriteten. Andersson (L) och Johansson (MP) anser att det redan i dag finns problem med journalhanteringen mellan de olika delarna inom mödrahälsovården i regionen. Det vill de åtgärda genom att skapa oerhört mycket större problem, med konsekvensen att såväl gravida som deras ofödda barn riskerar att utsättas för stora hälsorisker. För oss socialdemokrater kommer alltid patientsäkerheten först!

Vi socialdemokrater krävde i våras att en risk- och konsekvensanalys skulle göras för den planerade vårdmarknad mödrahälsovård. Det var inget den moderatledda majoriteten hade tänkt göra, men de gick motvilligt med på det. Däremot sa man nej till att göra analysen först och ”kratta manegen” senare. Nu ter det sig allt tydligare att det enbart var ett spel för gallerierna, eftersom de nu så totalt tycks strunta i den samlade professionens entydiga varningar och nej.

Dyrare och sämre

Det handlar också om hur man hanterar skattebetalarnas pengar. Konsekvenserna av vad vårdmarknader kostar skattebetalarna ser vi med all önskvärd tydlighet i Stockholm, liksom andra regioner och landsting där mödrahälsovården blivit affärsområde. Det kan ju inte vara så att kvinnorna i just dessa områden – och just när vårdmarknader infördes – blivit sjukare och behöver dyrare behandlingar och mer sjukhusvård?

ANNONS

Det är också på sin plats med lite information, som Andersson (L) och Johansson (MP) verkar ha missat, trots att de är högsta politiskt ansvariga för sjukvården i regionen: I Västra Götalandsregionen är samtliga Närhälsans barnmorskemottagningar HBTQ-diplomerade. Mottagningen i Askim är dessutom certifierad genom RFSU.

Vi har en mödrahälsovård som är i världsklass. Det är också en vård som patienterna är mycket nöjda med. Den är jämlik och patientsäker, den ges av duktig personal och är tillgänglig i hela regionen. Våra kvinnor och barn i regionen är värda att vi fortsätter att utveckla denna vård, till det bättre. Inte slår sönder den.

Helen Eliasson (S)

regionråd i opposition, gruppledare för Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Håkan Linnarsson (S)

regionråd i opposition, ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

ANNONS