Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ni sänker barnsjukvården i Göteborg

Att centralisera operationer för en rad speciella tillstånd till Karolinska i Solna och till Lunds universitetssjukhus innebär att barnsjukvården i Göteborg på sikt kommer att haverera, skriver barnkirurg Lars Göran Friberg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den 13 december 2017 beslutade Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd att den speciella barnkirurgin avseende missbildning i matstrupen, mellangärdesmuskulaturen samt specifika missbildningar i bäckenbotten, öppen urinblåsa (blåsextrofi) och stopp i tarmens utflöde (analatresi), skulle tillfalla Karolinska universitetssjukhuset och Lunds universitetssjukhus.

De ovan beskrivna medfödda missbildningarna utgör själva kärnan i barnkirurgin.

Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset, som samtidigt sökte tillstånd för rikssjukvård av ovan nämnda missbildningar, förlorade i rikssjukvårdsnämnden, på grund av okunnig och arrogant utredning med uppenbar jävsituation. Beslutet går inte att överklaga.

Barnsjukvården på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus kommer att haverera på sikt.

Effekten av detta innebär att Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus barnkirurgiska klinik förlorar rätten att utbilda barnkirurger. Nyrekrytering inom kirurgi på barnsjukhuset kommer att bli obefintlig och omöjlig. Utbildning av sköterskor, undersköterskor, biträden med flera kommer att bli bristfällig.

Den barnmedicinska kliniken kommer att på sikt förlora kirurgisk service inom tumörbehandling av barn. Utbildningen inom barnintensivvård och anestesiologi, röntgenologi, klinisk fysiologi etcetera kommer att bli lidande då man inte får ta hand om avancerade barnkirurgiska fall. Obstetriken, graviditets- och förlossningsvården, kommer inte att kunna handlägga graviditeter med missbildningar i dessa patientgrupper enligt ovan.

Detta medför att man inte fullständigt kan utbilda barnmorskor, obstetriker, nyföddhetspersonal, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor med flera. Barnsjukvården på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus kommer att haverera på sikt.

Barnsjukhuset tillkom 1859 och blev under 1900-talets början Europas största barnsjukhus och här startades världens första barnintensivvårdsavdelning 1955. Härefter blev Göteborgs barnsjukhus Sveriges mest kompletta barnsjukhus, det vill säga mer komplett än de som nu tilldelats rikssjukvården. Göteborgs barnkirurgi har alltid haft en hög internationell ställning som Socialstyrelsen nu förslösar.

Ödesdigert beslut

Trots att Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhusets sökte rikssjukvård för de ovan nämnda medfödda missbildningarna, så förlorade Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) deltog som representant för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i rikssjukvårdsnämndens beslut den 13/12 2017.

Jonas Andersson har aldrig besökt barnkirurgiska kliniken men tror sig veta att den verksamheten inte skall ske i Göteborg efter 1/7 2018. Han är ordförande i Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd och trots det röstade han för att Karolinska universitetssjukhuset och Lunds universitetssjukhus skulle få rikssjukvårdsuppdragen, det vill säga att han tagit ställning för att rösta tvärt emot Västra Götalands regionstyrelse som hade ansökt om rikssjukvårdsuppdraget.

Detta handlingssätt passerar ”absolut stupiditet”, bortom denna punkt finns ej ytterligare dumhet.

Drabbar även andra specialiteter

Beslutet träder i kraft den 1/7 2018. Därefter försämras handläggningen av foster med påvisad missbildning och barn som föds med de missbildningar som Socialstyrelsen nu beslutat inte skall ske i Göteborg utan att skall utföras enbart i Solna och Lund.

Socialstyrelsens plan är sannolikt att inom en snar framtid lägga ned barnhjärtoperationer på barnsjukhuset i Göteborg och sannolikt efter detta den avancerade barnonkologin.

Detta är den framtid barnsjukvården kommer att möta i Göteborg och en förlust av kompetens som inte bara drabbar barnsjukvård utan även andra specialiteter inom universitetssjukvården.

Det nya barnsjukhuset i Göteborg, som inom några år är färdigt, är byggt förgäves. Framtiden dör. Nu börjar slutet för Göteborgs barnsjukhus!

Lars Göran Friberg

barnkirurg vid SU