Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Ni raserar en kunskapsbank i NU-sjukvården

Sjukvården är först och främst en kunskapsorganisation. Att skala bort bärande kliniska funktioner får betydande konsekvenser för våra patienter, skriver läkare i Fyrbodal.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Via massmedia har vi tagit del av nyheten att man inom NU-sjukvården skall spara 120 miljoner kronor, därav uppsägning av 310 tjänster för 2019. Bland annat ska flera seniora kirurger med timanställning sägas upp från årsskiftet, flera av dessa har varit yrkesverksamma på sjukhuset under hela sin karriär (trotjänare) och besitter spetskompetens.

Sjukvården är först och främst en kunskapsorganisation där vi förvaltar och förfinar kunskapen inom olika medicinska professioner.

Sjukvården är först och främst en kunskapsorganisation där vi förvaltar och förfinar kunskapen inom olika medicinska professioner, allt för att patienten ska få del av den bästa vården. Arbetsgivaren investerar i kunskapsorganisationen genom att bidra till att medarbetare får möjlighet till vidareutbildning/fortbildning årligen. På de olika klinikerna finns strukturer för att kunskapen sprids mellan läkarkollegor. De uppsagda kollegorna är stöttepelare på kliniken som handleder och vägleder kollegor, personal och patienter, samt agerar bollplank när vi i primärvården hör av oss, utöver att de är skickliga operatörer.

Kliniskt aktiva doktorer som träffar många patienter och som håller sig à jour med utvecklingen bygger upp ett enormt värdefullt humankapital kopplat till sin yrkesfunktion. Detta humankapital når sitt klimax för doktorer sent i karriären ungefär som ett fint årgångsvin – den största avkastningen på investerat kapital har man igen i slutet på läkarens karriär.

Med tanke på den höga kvalitet man får ut av dessa kollegor borde det vara en vinn-vinn-situation för båda parter.

Timanställning är för arbetsgivaren en billig anställningsform. Med tanke på den höga kvalitet man får ut av dessa kollegor borde det vara en vinn-vinn-situation för båda parter och ett särskilt värdefullt avtal för regionen att värna och slå vakt om.

De flesta doktorer på vårdcentraler har i perioder arbetat på sjukhuset och skapat ett eget nätverk av sjukhuskollegor som man via telefon har återkommande kontakt med. Vi hör av oss när vi behöver råd angående våra patienter och nyttjar kollegorna som en kunskapsbank, vilket påtagligt underlättar vår vardag. Nu hotas våra nätverk att utarmas!

I ljuset av detta är det svårt att förstå förnuftet i denna nedskärning. Det vi befarar är att sjukhusledningen inte insett att de leder en kunskapsorganisation och därmed inte till fullo förstår konsekvensen för patienterna när bärande kliniska funktioner skalas bort.

Till sist vill vi ta tillfället i akt och framföra vårt varma tack till berörda sjukhuskollegor! Era insatser för våra gemensamma patienter går inte att värdera i ord eller pengar.

Jacob Risholm

Göran Wennberg

Meliha Arnodt

Margaretha Olsson

Katarina Groot Ottosson

Fredrik Esbjörnsson

Maria Lagrell

Kristofer Wennerström

samtliga specialister allmänmedicin, Fyrbodal