Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Det är nu upp till er som har makten att se till att barn kan förenas med sina familjer. Allt annat vore ovärdigt en svensk regering, skriver Ola Mattsson, Rädda Barnen. Bild: Tore Meek/TT

Neka inte barnfamiljer att leva tillsammans

Sverige bör stå upp för en human flyktingpolitik och därmed inte neka barnfamiljer att leva tillsammans. Om den framtida regeringen menar allvar med att göra barnkonventionen till lag är det nödvändigt att familjeåterförening, oavsett skyddsstatus, återinförs och att den tillfälliga asyllagen i dess nuvarande form upphävs, skriver Ola Mattsson, Rädda Barnen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Just nu pågår intensiva regeringsförhandlingar och vi är många som väntar på en snar lösning. En av knäckfrågorna som diskuteras är Sveriges restriktiva migrationslagstiftning, och framför allt den begränsade rätten till familjeåterförening. Rädda Barnen har, liksom många andra aktörer, kritiserat Sveriges helomvändning i migrationspolitiken 2015 och framför allt den tillfälliga asyllagen som bland annat försvårar möjligheterna till familjeåterförening avsevärt. Den tillfälliga lagen strider inte bara mot FN:s barnkonvention som blir lag i Sverige år 2020, utan även mot Europakonventionen som redan i dag är svensk lag.

Rädda Barnen har vid otaliga tillfällen påtalat den orimliga begränsningen av familjeåterförening. Det drabbar särskilt personer med alternativ skyddsstatus, så som majoriteten av de som flyr kriget i Syrien. Så sent som i november i år konstaterade Migrationsöverdomstolen i en dom, att begränsningarna av familjeåterförening i den tillfälliga lagen strider mot Europakonventionen.

Även om en tillfällig begränsning av rätten till familjeåterförening i undantagsfall är möjlig, skulle en cementering av den tillfälliga lagen bryta mot både Europakonventionen och Barnkonventionen

Inskränkningen av rätten till familjeliv för personer med tillfälliga uppehållstillstånd står inte i rimlig proportion till regeringens syfte att under en tid begränsa antalet asylsökande till Sverige. Domstolen hänvisar till principen om barnets bästa och att begränsningen strider mot barnkonventionen. Även om en tillfällig begränsning av rätten till familjeåterförening i undantagsfall är möjlig, skulle en cementering av den tillfälliga lagen bryta mot både Europakonventionen och Barnkonventionen. I sak kommer många alternativt skyddsbehövande efter Migrationsöverdomstolens dom få rätt till familjeåterförening.

Längst antal asylsökande på fem år

Den dåvarande regeringens huvudsakliga syfte med den tillfälliga lagen var att minska antalet asylsökande till Sverige. Sedan 2015 har antalet asylsökande minskat avsevärt, antal asylsökande hittills 2018 är det lägsta sedan 2013, men mycket tyder på att det framför allt är andra faktorer, såsom gränskontroller och EU:s överenskommelse med Turkiet, som påverkat nedgången. Även Migrationsverket har i en analys nyligen konstaterat att generösare regler för familjeåterförening inte nämnvärt skulle öka antalet asylsökande. Därmed faller även argumentet att en uppluckring av begränsningen av rätten till familjeåterförening skulle leda till markant högre antal asylsökande.

Vidare har det påståtts att den tillfälliga lagen bör förlängas i väntan på att förhandlingar om EU:s reviderade asylsystem avslutas. Förutom att utsikterna för att enas inom EU ser mörka ut behandlar EU-förhandlingarna inte specifikt rätten till familjeåterförening, eller för den delen humanitära skyddsgrunder, vilket innebär att dessa ändå behöver beslutas om på nationell nivå. Att invänta EU-förhandlingarna som varit ett av regeringens papegojsvar är därmed inte nödvändigt.

Stå upp för mänskliga rättigheter

Rädda Barnen vill betona att barn har rätt till trygghet och skydd. Barn har också rätt att leva tillsammans med sin familj. Att få leva med sin familj är nyckeln till goda integrationsmöjligheter och ett liv fritt från konstant oro, stress och psykisk ohälsa. Sverige bör stå upp för en human flyktingpolitik som baseras på de mänskliga rättigheterna och därmed inte neka barnfamiljer att leva tillsammans. Om den framtida regeringen menar allvar med att göra barnkonventionen till lag är det nödvändigt att familjeåterförening, oavsett skyddsstatus, återinförs och att den tillfälliga asyllagen i dess nuvarande form upphävs. Var finns annars den röda tråden i barnrättspolitiken, då barnkonventionen och begränsningslagen går helt stick i stäv.

Det är nu upp till de partier som förhandlar i regeringsfrågan att tillämpa de konventioner som staten åtagit sig att leva efter och lyssna till Migrationsöverdomstolen. Det är nu upp till er som har makten att se till att barn kan förenas med sina familjer. Allt annat vore ovärdigt en svensk regering.

Ola Mattsson

Rädda Barnen, Sverige-chef