Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Nej, det här är ingen rättssäker asylprocess"

Migrationsverket framhärdar i att använda Ali för att vilseleda Afghanistan. Det ger anledning till oro för att verket inte förstår hur illa det står till med rättssäkerheten i asylprocessen, skriver bland andra Nanna Zelano, f d hovrättsråd och advokat.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Asylprocessen, 18/7 och 19/7

Vi hörde alla på SVT Rapport att Ali på direkt fråga till Migrationsverkets tjänsteman om han skulle ljuga vid nästa ambassadbesök, om han då igen skulle få frågan ”Vill du verkligen resa till Afghanistan? ” fick svaret JA. Med tillägget att det kunde vara ”smart”. Därmed är frågan om han uppmanades av verket att ljuga eller inte besvarad.

Nej, det var inte bara ”en olycklig formulering”. Migrationsverket har kännedom både om att Afghanistan endast utfärdar resehandlingar till medborgare som av egen fri vilja väljer att resa dit och om att inte någon av de utvisade ungdomarna vill till Afghanistan. (Det hörde vi tjänstemannen bekräfta till Ali med sitt tydliga ”Jag vet, jag vet”.)

Liknar utpressning

En utvisad pojkes personliga besök på afghanska ambassaden föregås av ett möte på Migrationsverket i förvarets låsta lokaler. Där förklaras att pojken måste åka till ambassaden personligen och ansöka om sina resehandlingar, annars ”samarbetar” han inte utan tas i förvar. Sedan lägger tjänstemannen fram ett standardbrev med en begäran från Migrationsverket till ambassaden om hjälp med att utfärda nödvändiga handlingar för pojkens inresa i Afghanistan.

Brevet innehåller även en försäkran om att pojken själv vill resa dit. Pojken uppmanas skriva under försäkran vid sittande bord, annars ... Till den utpressningsliknande situationen kommer att hela brevet, inklusive den försäkran som pojken avkrävs, är på engelska. Pojken har läst svenska som sitt första främmande språk och kan inte engelska. Någon exakt översättning görs inte, någon betänketid ges inte. Pojken skriver på och släpps ut.

Tanken är att pojken ska åka till ambassaden och visa brevet, varpå ambassaden ska utfärda tillfälligt pass,, pojken sättas på planet och släppas in i Afghanistan, och utvisningen redovisas som frivillig i Verkets statistik. (Låter trevligare. Kostar mindre.)

En falsk försäkran

Vad är den egentliga innebörden av vad som sker? Jo, i ohelig allians med den utvisade pojken vilseleder Migrationsverket Afghanistan att utfärda resehandlingar, trots att landets krav på fri vilja hos den afghanske medborgaren inte är uppfyllt. Redan att framtvinga pojkens skriftliga försäkran är att förmå honom att lämna en falsk försäkran (ljuga) för att få ut resehandlingar som Afghanistan egentligen inte vill ge honom. Nej, Migrationsverket, det går inte att skylla på någon olycklig formulering i stunden!

Genom att ambassadtjänstemannen ställde sin oväntade fråga till Ali vid hans första besök (”Vill du verkligen återvända?”) misslyckades Migrationsverkets strategi för att få ut resedokument åt Ali, och han fick åka hem till Göteborg utan.

Just i dag åker Ali tillbaka till ambassaden på Migrationsverkets begäran, denna gång alltså med uttrycklig uppmaning från verket att ljuga, om han får samma fråga som förra gången. Vi vet inte hur Ali väljer att göra. Ljuga genom att bara använda sitt skriftliga intygande av att han vill resa till Afghanistan av fri vilja, eller genom att även svara ja på frågan, och få sina handlingar. Eller svara nej på en ny fråga om han vill åka, vägras dokumenten och riskera att få åka polisbil från ambassaden till förvaret. Hur Ali än gör, har Migrationsverket framhärdat i att söka använda Ali för att vilseleda Afghanistan. Av Migrationsverket replik på GP Debatt förefaller verket inte inse hur förkastligt det är.

Det ger anledning till oro för att Migrationsverket inte heller förstår hur illa det står till med rättssäkerheten i själva asylprocessen.

Ingen rättssäker process

I just Alis fall kan nämnas även

A. en god man som kallade afghaner för myror och sade att de inte borde få välla hit, som fick hindras av vårdhemmets personal från att angripa Ali fysiskt och som inte besvarade telefonsamtal från Ali och bara tog kontakt med honom för att lura i honom att hans asylintervju var inställd och att skolan började först en månad in på höstterminen. Ali fick själv begära att få honom utbytt.

B. En så lång handläggningstid hos överförmyndaren att Ali aldrig hann få någon ny god man till sin hjälp. Ali träffade den nye först när han fick avslagsbeslut och besked att han var uppskriven i ålder (och blev av med sin gode man igen).

C. Ett offentligt biträde som inte brydde sig om att träffa Ali före intervjun, inte ställde en enda fråga för att hjälpa Ali att få fram hela sin asylberättelse och inte kontrollerade att överklagandet kommit in i tid. Ali gick oförskyllt miste om sin rätt till överprövning i andra och tredje instans.

D. Avslag på begäran om ny frist för överklagande, eftersom Förvaltningsöverdomstolen inte fann anledning att frångå sin praxis från andra typer av mål, trots att just asylmålen gäller persons hela framtid och till sin typ avviker från andra förvaltningsmål.

E. Beslutet i själva asylfrågan är ett typexempel på hur fel det kan leda med en tunn utredning, dålig intervjuteknik och avsaknad av psykologisk insikt, konstigt ställda beviskrav, tvivelaktig bevisvärdering och en godtycklig åldersuppskrivning.

Asylprocessen är INTE rättssäker.

Ingen anknytning till Afghanistan

Ali kom hit traumatiserad av en på flera sätt mörk uppväxt. När Ali blev 15 år, det vill säga när mamman ville att han skulle fasta för första gången, ökade risken för att han skulle bli antingen deporterad till Afghanistan eller tvångsvärvad till kriget i Syrien. Det var också många afghaner i den åldern som i Iran tvingades till prostitution. Mamman bad Ali att fly till Europa för att klara sig undan alternativen.

När Ali kom till Sverige blev han välkomnad vid gränsen och omhändertagen i ett hem för ensamkommande unga och i skolan med särskilt program. Han har under åren i Sverige tillägnat sig en helt ny världsbild, ett nytt språk och ett nytt, fritt sätt att leva som svenska ungdomar. Han har skaffat sig ett eget nätverk av vuxna och jämnåriga. I Afghanistan har han ingen.

Det är inte rätt att efter så lång tid av deras mest formbara ålder kasta ut Ali och de andra ungdomar som vi fram till lagändringen i november 2015 lockade hit med den dåvarande politiken. Det är inte heller rätt mot alla deras tusentals svenska ”anhöriga” som lever under konstant oro och ångest inför skilsmässan från dem respektive med sorg och saknad sedan planet lyft.

Vi vill alltjämt höra Stefan Löfvens, Morgon Johanssons och Mikael Ribbenviks egna förklaringar och vad de tänker göra nu.

Nanna Zelano

f d hovrättsråd och advokat

Cajsa Malmström

frilansjournalist

Lisbeth Nowotny

lärare

Heidi Marquardt

lärare