Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Negligera inte utsatta barn – de behöver snabb hjälp

Hela 2 470 utsatta barn väntar på att få sina behov utredda i Göteborg. Den rödgröna inställningen att negligera den olagligt långa handläggningen förstärker bara problemen, skriver Jens Adamik (L) och Kristina Palmgren (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Problemet med sena utredningar i Göteborg är inte nya. Redan 2012 uppdagades problemen i SDN Lundby, därefter har stadsrevisionen uppmärksammat problemet.

Barn som lever i utsatta miljöer eller i familjer som behöver stöd och hjälp för att hantera sin situation behöver snabba och rätt insatser, därför är utredningstiden lagstadgad till högst fyra månader. Fyra månader kan vara en evighet för ett barn. Det är en hel skoltermin som läggs på en utredning. Pratar man med lärare är detta en väldigt lång tid som påverkar både barnen och familjerna.

Skadliga effekter

Den långa utredningstiden är en avvägning mellan behovet av snabba insatser och den svåra och omfattande uppgiften att utreda barnavårdsfrågor. Det handlar inte bara om att göra något, utan att göra rätt sak i rätt tid. Felaktiga insatser har i bästa fall ingen effekt och i värsta fall skadliga effekter.

Även om barnavårdsutredningar är en grannlaga uppgift får de inte dra ut på tiden. Därför har vi en fyra månaders gräns. Göteborg klarar inte av att följa detta minimikrav och 2 470 utredningar är olagligt sena. Förvaltningen konstaterar i Göteborgs uppföljningsrapport att de planerade insatserna för att lösa problemet inte har haft effekt. Trots detta är det tyst från det rödgröna minoritetsstyret.

Obegripligt resonemang

När vi tog upp frågan i kommunfullmäktige, visade de rödgröna var problemet ligger. Det ligger i det politiska ledarskapet. Deras enda svar på denna helt oacceptabla situation, är att utredningarna förvisso är sena men alla barns behov har blivit tillgodosedda ändå. Hur vet de det när utredningarna inte är klara?

Tänk om de haft samma inställning till byggnadsärenden? Nej, detta är ju helt otänkbart när det gäller hus, men när det handlar om barn, då går det bra!

Negligerar problemen

Den rödgröna inställningen att negligera problemen förstärker bara problemen. Medan de rödgröna vill gömma problemen och lägger resurser på utredningar om ett jämlikt Göteborg, vill vi rikta allas blickar mot problemet för att lösa dem. Forskning visar redan vad utsatta barn behöver. Det handlar om tidiga insatser, samverkan mellan alla aktörer och att satsa på skolan med fokus på kunskap och bildning.

När någon känner en oro för ett barn ska barnens behov utredas skyndsamt. De mest erfarna och duktiga socialarbetarna ska utreda barns behov i stället för att sitta fast i ändlösa utredningar om ett jämlikt Göteborg, eftersom vi redan vet vad som behöver göras.

Det är hög tid att vi fokuserar på Göteborgs framtid, våra barn och börja med de 2 470 barn som väntar på att få sina behov utredda.

Jens Adamik (L)

ersättare kommunfullmäktige

ledamot SDN Lundby

Kristina Palmgren (L)

ledamot kommunfullmäktige, vice ordförande Utskottet för individärenden i SDN Centrum