Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nationella riklinjerna ska revideras oftare

Riktlinjerna för cancervården står också på agendan. Eftersom många initiativ tagits och tas för en jämlik och kunskapsbaserad cancervård kommer Socialstyrelsen efter sommaren att bjuda in till dialog med berörda patientorganisationer, skriver Arvid Widenlou Nordmark, Socialstyrelsen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Tarmcancer, 3/7

Bo Karlsson, Ilco, efterlyser att Socialstyrelsen tar fram uppdaterade nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer. De nuvarande publicerades 2014.

Glädjande nog har det under senare år tagits många initiativ för att åstadkomma en mer jämlik och kunskapsbaserad cancervård. Regeringen har tillsammans med landsting och regioner genomfört satsningen på att etablera sex regionala cancercentrum (RCC). Centrumen samverkar, tar fram kunskapsstöd till vården och har utvecklat nationella vårdprogram för över 30 cancerdiagnoser. Vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer utkom i senaste version 2016. Socialstyrelsens nationella riktlinjer har varit en utgångspunkt för vårdprogrammets utformning.

Ska revideras oftare

Sedan några år tillbaka finns Rådet för nya terapier (NT-rådet) där landsting och regioner tillsammans tar fram nationella rekommendationer vid införande av nya läkemedelsterapier för olika diagnoser. Syftet är att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet.

När det gäller Socialstyrelsens nationella riktlinjer sjösattes en ny förvaltningsmodell i maj 2017. Syftet är att riktlinjerna ska revideras oftare och genomföras snabbare. Riktlinjerna för diabetesvård var först ut och uppdateringar enligt den nya modellen kommer inom fler områden under året.

Står på agendan

Cancerriktlinjerna står också på agendan. Eftersom många initiativ tagits och tas för en jämlik och kunskapsbaserad cancervård kommer Socialstyrelsen efter sommaren att bjuda in till dialog med berörda patientorganisationer, RCC samt landsting och regioner. Syftet är att diskutera hur staten respektive RCC, landsting och regioner på bästa sätt kan fördela vem som arbetar med riktlinjer och andra kunskapsstöd för att ge största möjliga nytta till samhället och patienterna.

Arvid Widenlou Nordmark

enhetschef för nationella riktlinjer, Socialstyrelsen