Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Naiv politisk målbild och felaktigheter om Röhsska

Det finns mycket att tillägga i debatten om Röhsska och stängningen av museet som kulturnämnden ämnar genomföra. Bland annat rättelse av ett par faktafel i Mariya Voyvodovas (S) inlägg i debatten, skriver fackförbundet Vision.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Röhsska museet, 18/1

Kulturnämndens ordförande Mariya Voyvodova (S) skriver: ”Det är värt att upprepa att de senaste 15 åren har externa utredare, personalavdelningen och inte minst den fackliga organisationen förespråkat en stängning.”

Ordföranden för kulturnämnden borde känna till att någon allomfattande facklig organisation i singularis inte existerar på Röhsska museet. Medarbetarna är organiserade i tre fackförbund. Att dessa, enskilt eller tillsammans, under 15 års tid skulle ha förespråkat en stängning av museet är inte sant.

Sant är att förbundet Saco den 25 november i fjol anförde att den stängning av museet som kulturnämnden då redan beslutat om, men ej ännu gett någon tidsangivelse för, borde genomföras skyndsamt. Detta uttalades i polemik med förbundet Vision, som yrkat att beslutet om en stängning skulle inhiberas.

Påstående utan grund

Mariya Voyvodova skriver vidare: ”Hösten 2015 begärde museets fackliga representanter att museet skulle stängas.”

Det är återigen ett påstående som saknar grund. Vad fackförbunden på Röhsska påtalade vid ett möte med arbetsgivaren 11 november 2015 var att staden, med hänsyn till de många problem som finns i den sekelgamla museibyggnaden, borde planera för en grundlig renovering. En förebild finns i Nationalmuseums pågående, fleråriga ombyggnad. Men några indikationer att Göteborgs stad kommer att avsätta medel till renovering och uppgradering av Röhsska museets byggnad till 2000-talets museistandard finns ej.

Skillnader på stängning

Det är skillnad på att göra en planerad stängning på grund av renovering, vilket alltså under åren ofta har föreslagits av medarbetarna, och att hastigt lägga ned verksamheten i syfte att splittra en personalgrupp som Göteborgs stad nu vill göra.

Det är naturligtvis glädjande att höra att den politiska viljan är att göra Röhsska till ”Nordens ledande museum inom mode, design och konsthantverk”. Men det är skillnad på att vilja och att göra. Den politiska målsättningen framstår som naiv när staden inte gör några ansatser att vilja behålla museets ämneskunniga personal eller på minsta sätt flaggar för att den underfinansierade verksamheten skall tillföras nya resurser.

Love Jönsson / Maria Heed

ombud fackförbundet Vision