Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nätneutralitet avgörande för demokratin

Demokratin står på spel när USA river upp lagen om nätneutralitet. Svenska Post- och telestyrelsens uppfattning om att vi i Sverige inte blir drabbade är naiv. Frågan om ett öppet internet är en av vår tids viktigaste och måste tas på allvar, skriver Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

För bara någon vecka sedan röstade den amerikanska Radio- och telestyrelsen, FCC, om att riva upp lagen om nätneutralitet. Beskedet visar på en oroväckande utveckling som riskerar att leda till ett internets bokbål där enskilda operatörer nu får ökad makt över vilka sidor och tjänster som vi medborgare har möjlighet att använda.

Det kan exempelvis handla om att en operatörs egen streamingtjänst medvetet fungerar bättre i det egna bredbandsnätet än en konkurrerande streamingtjänst i samma nät, vilket gör att kunderna föredrar den förstnämnda. Det största hotet är dock inte surfhastigheten när vi använder nöjestjänster. Jag är betydligt mer bekymrad över beslutets inverkan på demokratin och digitaliseringen.

Det vi tar förgivet står på spel

För vi lever i en tid då många av de värden som vi länge tagit för givet står på spel. Då tänker jag exempelvis på yttrandefriheten och pressfriheten som i dag inskränks på flera håll, också i länder som vi länge sett som moderna demokratier. Att tidigare diktaturer styr sina medborgares användning av internet har länge varit känt. Men att även länder som USA plötsligt river upp den lagstiftning som garanterar nätneutralitet och det öppna internet gör att vi rusar mot en utveckling som jag tror att få förutspått eller för den delen egentligen vill ha.

Medborgarnas frihet värnas inte

Hur kan då detta ske? Många av oss har levt våra liv i en demokrati där vi tar pressfrihet för givet. Medan internet är ett relativt nytt fenomen som bara nyttjats på bred front sedan millennieskiftet. Det gör att vi inte har någon tradition eller historia av att värna medborgarnas frihet på internet, till skillnad från pressfriheten.

Jag blir därför bekymrad när den svenska Post- och telestyrelsen kommenterar USA:s beslut med svaret; ”det som händer i USA påverkar inte”. Detta är en uppfattning som jag inte delar, ett öppet internet är något som vi måste värna varje dag, året runt. Faktum är också att Post- och telestyrelsen själv just nu är i tvist med Telia där de anser att teleoperatören bryter mot EU:s nätneutralitetsförordning när de ger fördelar till vissa streamingtjänster. Även PTS norska motsvarighet har kritiserat Telia för ett liknande erbjudande men låter dem fortsätta. Detta är illavarslande signaler för en fortsatt nätneutralitet.

Vad kan då hända om operatörer ges möjligheten att ge fördelar till enskilda hemsidor eller tjänster? Jo, förutom demokratiaspekten så riskerar det även att göra det betydligt tuffare för uppstickande företag att komma in på marknaden. I Sverige har vi flera mindre aktörer som blivit globala jättar och lyckats ta upp konkurrensen, till exempel Skype. Små aktörer riskerar att få det svårare att slå sig in på en marknad där en större aktör dominerar. I förlängningen kan detta påverka hela samhällets digitalisering om aktörer som utvecklar tjänster inte tillåts konkurrera om kunderna på nätet till schyssta villkor. Det riskerar också leda till betydligt högre priser.

I Sverige har de svenska stadsnäten grundat konceptet ”öppet nät” som innebär att konsumenter fritt kan välja operatör. I dag har konceptet blivit en svensk standard och konsumenter kan numera välja den internetoperatör som de anser har de schysstaste villkoren, oavsett vilken som äger själva nätet.

Vad behövs då konkret för att säkerställa att vi medborgare har tillgång till ett öppet internet också i framtiden?

1. Politikerna har ett stort ansvar att börja värna nätneutraliteten, en fråga som är lika viktig som demokrati i sig självt, i det digitala samhället.

2. Frågan om nätneutralitet och öppet internet måste levandegöras i skolans undervisning.

3. Vi som konsumenter måste ta eget ansvar och ställa krav på våra operatörer att de ska vara öppna och neutrala.

Vår tids viktigaste fråga

Rätten att fritt välja både sidor och tjänster över Internet är inte förunnat alla i vår värld. Det är inte heller något som vi ska ta för givet i Sverige. Öppet internet och nätneutralitet kan låta både tekniskt komplicerat och tråkigt men kan mycket väl visa sig vara en av vår tids viktigaste frågor.

Mikael Ek

vd Svenska Stadsnätsföreningen