Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Närhälsan arbetar aktivt med att lösa läkarbristen

Alla våra insatser för att råda bot på läkarbristen innebär raka motsatsen till Läkarförbundets påstående om att vi behandlar de anställda som ett ”ansiktslöst kollektiv”, skriver bland andra Marie-Louise Gefvert, Närhälsan Västra Götaland.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Läkarbristen, 22/11

Först vill vi framhålla att vi delar Läkarförbundets bild av att den nationella bristen på specialister i allmänmedicin är allvarlig och medför svårigheter att erbjuda en jämställd och jämlik vård. Handledning och utbildning av tillräckligt många unga läkare till att bli specialister i allmänmedicin är helt avgörande, och utbildningen behöver hålla hög kvalitet. Självklart ska inte AT-läkare och ST-läkare arbeta ensamma på underbemannade vårdcentraler, det kan vi också vara helt överens om!

Vad gör vi då i Närhälsan, den offentligt drivna primärvården i Västra Götaland, utifrån de ramar vi har med vårdvalssystem och nationell allmänläkarbrist?

Fler specialister kräver nytänkande

För oss är det viktigt att kontinuerligt utveckla och förfina vår handledning för att öka antalet unga läkare och säkerställa en god kvalitet på deras utveckling. Ska vi få fler specialister i allmänmedicin måste vi också tänka nytt och stimulera dem som vill arbeta som handledare, så att den sammanlagda utbildningskapaciteten ökar.

Exempel är de utbildningsvårdcentraler som Närhälsan byggt upp. Här finns god tillgång på handledare som kan utbilda ST-läkare till specialister och/eller ge en bra introduktion till utlandsrekryterade läkare under sin första tid i Sverige. Vi skulle också välkomna en större flexibilitet i reglerna kring handledaruppdraget och att få använda ny teknik för handledning och på så sätt kunna överbrygga geografiska avstånd och samarbeta mellan vårdcentraler.

Arbetar fokuserat

I Närhälsan pågår ett stort arbete under paraplynamnet Fler läkare i Närhälsan, som grundar sig på dialog med våra befintliga läkare. Här arbetar vi fokuserat på en rad områden, alla med syfte att skapa en god arbetsmiljö, där våra medarbetare mår bra och kan ta hand om patienter och studenter på bästa sätt. På så sätt vill vi både behålla våra läkare och attrahera fler.

Mycket av utvecklingsarbetet går ut på att frigöra tid för läkarna, så att de så mycket som möjligt arbetar med det som bara läkare kan göra. Det gör vi genom att uppgiftsväxla medicinska och administrativa uppgifter till annan profession, införa eHälsotjänster där patienten blir delaktig och tar större ansvar för sin vård, och genom att triagera (bedöma och sortera) patienter direkt till exempelvis psykolog, fysioterapeut eller arbetsterapeut när det är det bästa för patienten.

Vi utvecklar teamarbetet där alla professioner arbetar med rätt saker och tillsammans blir ett väloljat maskineri. Här ingår att optimera patientflöden och schemaläggning och införa standardiserade vårdprocesser för kroniska sjukdomar. Vi har tagit beslut om minst tio dagars fortbildning per år för våra specialister för att stimulera och säkerställa kompetensutveckling. Allt detta tillsammans påverkar vardagen och arbetsmiljön.

För att lyckas med utvecklingsarbetet vill vi ha våra medicinska rådgivare, specialister och ST-läkare i framsätet tillsammans med cheferna.

Vi väcker intresset

Vi behöver också på ett tidigt stadium under läkarutbildningen väcka intresse för allmänmedicin bland studenterna. Vi anställer allt fler läkarstudenter som läkarassistenter under semesterperioder så de på så sätt får en inblick i primärvårdens vardag.

Åtgärderna ställer stora krav, men vi i Närhälsan är fast beslutna att driva förbättringsarbetet med långsiktighet och uthållighet.

Därutöver behövs nytänkande från andra instanser. Vi skulle varmt välkomna en möjlighet att variera utbud och öppettider på olika vårdcentraler, utifrån resurser och befolkningens behov.

Alla dessa insatser innebär raka motsatsen till påståendet om att behandla de anställda som ett ”ansiktslöst kollektiv”, som Läkarförbundet vill göra gällande.

All time high

I Närhälsan har vi precis nu genomfört våra årliga ST-dagar, där ett stort antal av våra ST-läkare samlats för att ta del av och bidra till våra visioner om framtiden. Det är ett av flera exempel på att vi jobbar för att nyckelgrupper hos oss ska involveras och engageras. Att vi just nu hos oss i Närhälsan dessutom räknar till ”all time high” när det gäller antalet ST-läkare, gör inte saken sämre.

Marie-Louise Gefvert primärvårdsdirektör Närhälsan Västra Götaland

Ulrika Holmqvist

Torbjörn Erneholm

Mats Dahl

Cathrine Thanner

Gudny Sveinsdottir

Åsa Lind

Maritha Bäck

Rita Ponerup

Lars Gotthardsson

primärvårdschefer Närhälsan