Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Vi tror att våra invånare gärna betalar lite mer i skatt för att få en bättre och mer patientsäker vård samt rimliga arbetsvillkor för personalen, skriver debattörerna.

När du vet svaret – lös problemet

Överbeläggningar på sjukhusen, långa vårdköer och personalbrist måste få en lösning. Vi föreslår fler vårdplatser, högre lön och kortad arbetstid i vården. I gengäld behöver skatten höjas, skriver Eva Olofsson (V) och Annette Ternstedt (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vid Hälso- och sjukvårdsutskottet i december rapporterades om överbeläggningar och patientsäkerhet. Det var rakt, tydligt och inget roligt budskap.

  • Vårdskadorna ökar i Västra Götalandsregionen.
  • Risken för vårdskador ökar vid överbeläggningar på vårdavdelningarna.

Sjukhusen har ständiga problem med överbeläggningar, alltså när en extra säng ställs in i ett rum eller i en korridor på en vårdavdelning. Ett sjukhus bör ligga på en genomsnittlig användning av sina vårdplatser under 90 procent för att slippa överbeläggningar. Tomma vårdplatser i normalfallet innebär att det finns extra vårdplatser då det kommer fler patienter. Tyvärr ligger våra sjukhus långt över den nivån och har ständiga problem med överbeläggningar. Under sommaren var det ännu värre.

Personalbristen har stängt var tionde vårdplats, i Sverige och i Västra Götaland. Överbeläggningar leder till arbetsmiljöproblem och även akutmottagningarna påverkas av bristen på vårdplatser. Färdigbehandlade patienter får ligga i rum och korridorer i väntan på en vårdplats. Köerna på akuten växer och patienter mår dåligt. Ur trängsel och frustration skapas stress för personalen och ökad risk för vårdskador. ”Att känna sig otillräcklig” är ett allt för vanligt uttryck när vi träffar vårdpersonal.

Tre konkreta förslag

Vi har tre konkreta förslag för att vända utvecklingen.

  • Ge sjukhusen tillräckliga resurser för att ha så många vårdplatser att vården fungerar med en hållbar arbetsmiljö.
  • Minska veckoarbetstiden för dem som arbetar helt eller delvis natt på sjukhusen. Det nya avtalet med Vårdförbundet pekar ut en gemensam vilja. Visa den!
  • Högre löner. Vi kan inte fortsätta bygga vår välfärd på att underbetala dem som arbetar i den. Höjda ingångslöner och bättre löneutveckling kan göra det populärt för sjuksköterskor att arbeta på våra sjukhus igen.

Vi säger inte att det är enkelt att genomföra dessa tre förslag. Men det är nödvändigt för att få en fungerande vård på våra sjukhus. I vårt budgetförslag för Västra Götalandsregionen finansierar vi förslagen. Vi kan öppna fler vårdplatser, korta nattarbetstiden, höja ingångslönerna och satsa på långsiktig löneutveckling för akademiskt utbildad vårdpersonal. Vi gör det med tio öre i skattehöjning som vi tror våra invånare gärna betalar för en bättre sjukvård.

Eva Olofsson (V)

regionråd för Vänsterpartiet

Annette Ternstedt (V)

ersättare i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen