Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det behövs en tidig, tydlig och regelbunden uppföljning i skolan. Det är så vi synliggör elevers olika behov av stöd och stimulans. Här fyller också betygen en viktig funktion, skriver Helene Odenjung (L).

MP:s politik ett hot mot kunskapsskolan

Kunskapsresultaten i Göteborgs skolor ligger på historiskt låga nivåer. Betygen i årskurs sex fortsätter att falla. Till skillnad från Karin Pleijel (MP) känner jag en stor oro och frustration över avsaknaden på konkreta förslag som kan möta utmaningarna, skriver Helene Odenjung (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Betyg i årskurs 4, 18 & 25/1

Skolinspektionen konstaterade förra året att ”utbildningen i Göteborgs kommuns grundskolor inte är likvärdig för alla elever” och det var inte första gången som allvarlig kritik riktades mot stadens skolväsende. Inspektionen menar också att ”beroende på vilken stadsdel eller skolenhet eleven tillhör finns det stora skillnader i elevernas förutsättningar att nå kunskapskraven i samtliga ämnen.”

Det finns två tydliga förlorare i den rödgröna skolan i Göteborg. Det är pojkar och det är elever från hem utan utbildningstradition. Det är också dessa elever som drabbas mest av stök, oordning i klassrummet, en anti-pluggkultur och för låga krav. Alla elever har rätt till en skolmiljö som präglas av studiero och här krävs insatser.

Avgörande möte

Mötet mellan lärare och elever i klassrummet är avgörande för att lyfta kunskapsresultaten. Det är där det händer. Därför måste vi säkerställa att alla elever får ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd, där läraren leder och undervisar klassen. Det är så vi skapar lust att lära sig mer.

Det behövs en tidig, tydlig och regelbunden uppföljning i skolan. Det är så vi synliggör elevers olika behov av stöd och stimulans. Här fyller också betygen en viktig funktion, för betygen leder till ett ökat fokus på kunskap. Tidiga insatser är helt nödvändiga för att snabbt kunna rätta till brister. Tyvärr har inte alla skolor den möjligheten.

Börjar sent med betyg

Jämfört med de flesta andra länder börjar Sverige väldigt sent med betyg. Det är hög tid att ta nästa steg. Skolverkets utvärdering pekar på flera saker. Men det absolut viktigaste är att motivation i skolan är högre.

80 procent av de tillfrågade eleverna uppger att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. Lärarna hittar lättare elever med svårigheter. Det är något väldigt positivt och något som ska bejakas. Vi hoppas att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom Alliansens förslag om att Göteborg ska vara med i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4.

MP:s politik ett allvarligt hot

Miljöpartiet har sagt nej till alla viktiga skolreformer som Liberalerna och Alliansregeringen genomförde. Det är dessa reformer som har bidragit till att svensk skola nu lyfter. Men trenden i Göteborg måste också vända. Liberalerna har betydligt högre ambitioner. Miljöpartiets skolpolitik, där tidiga betyg och nationella prov ska tas bort, är ett allvarligt hot mot den kunskapsskola som måste återupprättas.

Med höga och positiva förväntningar på alla elever skapar vi framtidstro i Göteborg.

Helene Odenjung (L)

kommunalråd