Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

S och MP har i den aktuella planen för Härlanda tjärn inte arbetat med utan mot sina väljare. Här finns sannolikt en av förklaringarna bakom den förtroendekris som drabbat partierna, skriver bland andra Christer Thomsen.

MP och S en fara för Härlanda tjärn

S och MP har vägrat att ta till sig de boendes synpunkter på byggplanerna vid Härlanda tjärn. Det är märkligt S och MP inte vill arbeta med utan mot sina väljare, skriver bland andra Christer Thomsen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den senaste GP/Sifo-undersökningen för Göteborg visar ett historiskt lågt stöd för S och MP. Med tanke på hur den röd-gröna majoriteten förhåller sig till sina väljare är det knappast förvånande. Ett tydligt exempel är hur S och MP hanterar byggplanerna vid Härlanda tjärn, där ett stort antal medborgare samstämmigt fört fram kritik mot att exploatera ett område som rymmer höga naturvärden, fridlysta arter, ett riksintresse för friluftsliv samt utgör entré till Delsjöområdets naturreservat.

Den 24 april skall byggnadsnämnden, under ledning av ordförande Emmali Jansson (MP), besluta om man vill godkänna planen. Byggnadsnämnden har fått ta del av omfattande kritik genom samråd/granskning, ett medborgarförslag (Göteborgsförslaget) och direkta möten, bland annat genom vandring i området. Vi kan dessvärre konstatera att S och MP i det aktuella fallet har visat ett missriktat dogmatiskt förhållningssätt och vägrat att ta till sig de boendes synpunkter. Endast marginella förändringar av planen har tillkommit och det först efter att Liberalerna visat vilja att lyssna.

Borde vara hjärtefråga

Det är särskilt förvånande att MP är drivande i ett förslag att bebygga området vid Härlanda tjärn. Bevarande av natur, artskydd och människans möjlighet till naturnära rekreation borde ha en central plats i MP:s politiska handlande. Trots det har MP, tillsammans med S, drivit frågan om en betydligt ökad exploatering jämfört med det förslag som låg till grund för beslutet om planläggning.

S och MP har i den aktuella planen inte arbetat med utan mot sina väljare. Här finns sannolikt en av förklaringarna bakom den förtroendekris som drabbat partierna. Vi menar att politikerna i Göteborg måste utveckla staden tillsammans med oss medborgare. En bra början är att nämnden kritiskt granskar det av stadsbyggnadskontoret nu framlagda förslaget.

Byggnadsnämnden kan välja att på tisdagens möte återremittera ärendet alternativt avbryta planarbetet. Om så inte sker får vi ställa vår tillit till att Demokraterna hörsammar väljarnas förväntningar avseende gröna frågor och medborgarinflytande. Vi välkomnar särskilt den motion om att utöka naturreservatet Delsjöområdet som Martin Wannholt (DEM) tidigare har lagt i kommunfullmäktige.

Christer Thomsen

boende Brf Björkekärr

Angelica Petras

boende Robertshöjds samfällighetsförening

Eva S Bondesson

boende Brf Fiolen