Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
När det kommer till växtförädling är expertisen i form av myndigheter och forskarsamhället i stort sett överens om att nya tekniker i sig inte är farligare för miljön eller människors hälsa än konventionell odling, skriver debattörerna.  Bild: Matthew Mead/AP, Moderaterna
När det kommer till växtförädling är expertisen i form av myndigheter och forskarsamhället i stort sett överens om att nya tekniker i sig inte är farligare för miljön eller människors hälsa än konventionell odling, skriver debattörerna. Bild: Matthew Mead/AP, Moderaterna

MP ignorerar miljövänlig metod för odling

Miljöpartiets företrädare talar ofta om vikten av att miljö- och klimatpolitiken går hand i hand med vetenskapen. Problemet är att MP inte alltid lever som de lär. I frågan om växtförädling blir det smärtsamt tydligt, med negativa konsekvenser för både miljön och klimatet, skriver Jessica Polfjärd (M) och John Widegren (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Jordbruket kan spela en viktig roll för att minska utsläppen och mätta en snabbt växande befolkning globalt. Det förutsätter dock att politiken bygger på vetenskapliga fakta om vilka åtgärder som behövs för ett klimatvänligt och effektivt jordbruk. Men Miljöpartiet driver i många jordbruksfrågor i både Sverige och EU en linje som är direkt ovetenskaplig. Förra året ökade utsläppen i Sverige med två procent. Regeringen prioriterar symbolåtgärder framför åtgärder som gör skillnad på riktigt.

Dubbelmoral av MP

Miljöpartiets företrädare talar ofta om vikten av att miljö- och klimatpolitiken går hand i hand med vetenskapen. Problemet är att MP inte alltid lever som de lär. Snarare gäller motsatsen när vetenskapen landar i slutsatser som MP inte delar. I frågan om växtförädling blir det smärtsamt tydligt, med negativa konsekvenser för både miljön och klimatet.

Enligt en rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, står jordbruk och annan markanvändning för 23 procent av människans utsläpp globalt. I Sverige som har ett av världens mest miljö- och klimatvänliga jordbruk är siffran förvisso bara 14 procent. Men utsläppen måste ändå minska både i Sverige och globalt. För att lyckas med detta och nå klimatmålen är det nödvändigt att vi använder odlingsmarken så effektivt som möjligt. På många håll i världen tar jordbruket redan stora arealer i anspråk.

Ju mer vi kan odla på samma yta, desto mindre utsläpp. Detta kan växtförädlingstekniker bidra med.

Ju mer vi kan odla på samma yta, desto mindre utsläpp. Detta kan växtförädlingstekniker bidra med. Är grödorna till exempel mer motståndskraftiga mot väder och skadedjur innebär det att mindre delar av skörden går förlorad. Det minskar behovet av växtskyddsmedel och leder till lägre utsläpp, eftersom mer mat kan produceras med samma insatser. Ett effektivare jordbruk leder också till att mindre mark behöver användas, med möjlighet till större skogsarealer som binder koldioxid som följd.

När det kommer till växtförädling är expertisen i form av myndigheter och forskarsamhället i stort sett överens om att nya tekniker i sig inte är farligare för miljön eller människors hälsa än konventionell odling. Trots det har regeringen, med MP i spetsen, ställt sig avvaktande till import av genmodifierade grödor, GMO. I Europaparlamentet har MP:s företrädare under tidigare mandatperioder varit direkta motståndare till GMO och de har konsekvent röstat emot alla nya grödor.

Att miljöpartister är motståndare till GMO är inte bra. Men det är ännu värre att när de nu sitter i regeringen inte knappt gjort något för att nya växtförädlingstekniker ska få användas i EU.

Ny teknik kan rädda klimatet

Den viktigaste tekniken är så kallad genom-editering, som bland annat svenska forskare ligger bakom. Det är en revolutionerande teknik, väsensskild från GMO, eftersom inga nya gener tillsätts. I stället ändras de befintliga generna. Fastän teknikerna skiljer sig åt regleras de med samma GMO-lagstiftning. Det innebär i praktiken ett förbud, eftersom inga nya GMO-grödor har godkänts för odling sedan början på 00-talet.

Vi uppmanar MP att lyssna på vetenskapssamhället och agera för att EU får ett modernt regelverk för växtförädling

Det är uppenbart att lagstiftning som reglerar växtförädling inte är anpassad till dagens teknik. Men trots att forskarsamhället har uppmanat regeringen att ändra lagstiftningen och riksdagen i våras uppmanat regeringen att agera i samma ärende har den inte gjort mycket alls. Den har enbart gett sitt stöd till Nederländerna som driver frågan aktivt. Men Sverige kan inte nöja sig med att ta rygg på andra länder i en fråga av den här betydelsen.

Det brukar heta att klimatet inte kan vänta. Vi moderater håller med. Därför uppmanar vi MP att lyssna på vetenskapssamhället och agera för att EU får ett modernt regelverk för växtförädling. Det kan både bidra till att rädda klimatet och förhindra svält runt om i världen.

Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker

John Widegren (M), landsbygdspolitisk talesperson