Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

MP grönmålar exploateringen vid Härlanda tjärn

Emmali Jansson (MP) framhärdar i att Miljöpartiet bedriver grön politik i samband med byggplanerna vid Härlanda tjärn. Det är inte trovärdigt. Ideologisk retorik kan aldrig ersätta politisk handling, skriver bland andra Christer Thomsen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Härlanda tjärn, 23/4 och 25/4

Vi har svårt att förena Emmali Janssons utsagor med det faktum att hon, tillsammans med Johannes Hulter (S), från första stund aktivt verkat för att markant öka exploateringsgraden jämfört med det förslag som låg till grund för byggnadsnämndens beslut om planläggning.

Janssons artikel är ett försök till grönmålning. Först efter Alliansens yrkande om ändringar i planen och att MP:s agerande togs upp i media (GP) valde Jansson att reagera, men förhandlade samtidigt bort flera förslag till förbättringar av planen som framförts av Alliansen.

Otympliga punkthus

Vi finner det anmärkningsvärt att Jansson väljer att åberopa politisk enighet framför att agera utifrån de gröna ideal som MP:s väljare rimligen förväntar sig. De justeringar som Jansson berömmer sig för, gäller en marginell och svårbebyggd del av planområdet och gagnar knappast hotade arter, som exempelvis fladdermusbeståndet i den södra delen av planområdet. I förslaget kvarstår bland annat alltför höga och otympliga punkthus vid entrén till Delsjöområdet, en illa anpassad utformning av bebyggelsen norr Robertshöjdgatan samt ett intrång i riksintresset för friluftsliv.

Ökad exploatering

Emmali Jansson undviker att stå upp för att det är MP och S som drivit igenom höjningen av exploateringen och visat en tydlig ovilja att beakta medborgarnas synpunkter. I stället antyder Jansson att ansvaret ligger på fastighetsnämnden, som lämnat markanvisning i området och också begärt planläggning. Vi vill därför påminna om att det är byggnadsnämnden som har att pröva lämpligheten i att planlägga ett område. Nämnden har också en skyldighet att lyssna med berörda. Det är då också rimligt att nämnden, under ledning av Jansson, hade visat ett större mått av respekt för de synpunkter som förts fram under processen.

Vi förväntar oss nu att kommunstyrelsen återremitterar planen till byggnadsnämnden.

Christer Thomsen

boende Brf Björkekärr

Angelica Petras

boende Robertshöjds samfällighetsförening

Eva S Bondesson

boende Brf Fiolen