Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mariette Hilmersson, koncernchef och VD Förvaltnings AB Framtiden

Motiverat med fördelar för Framtiden-koncernen

Framtiden-koncernen skiljer sig från de privata fastighetsägarna i Göteborg på några principiellt viktiga punkter som motiverar varför vi får fördelar vid nyproduktion av bostäder, skriver Mariette Hilmersson, Framtiden AB.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Mariette Hilmersson, koncernchef och VD Förvaltnings AB Framtiden
Mariette Hilmersson, koncernchef och VD Förvaltnings AB Framtiden

Replik

Nya bostäder, 1/3

Fastighetsägarna i Göteborg uttrycker oro för att Framtiden-koncernen ska få fördelar gentemot privata fastighetsägare när det gäller möjligheter till nyproduktion av bostäder och hänvisar till likabehandlingsprincipen.

Framtiden-koncernen är ett av Göteborgs stads bolag och är stadens verktyg när det gäller att förvalta och bygga bostäder till invånare i Göteborg. Vi ansvarar i dag för 72 300 lägenheter i Göteborg. Under en längre tid har Framtiden-koncernen byggt ytterst lite, men nu pågår en uppväxling för att inom kommande år nå kommunfullmäktiges mål om 1 400 bostäder per år. Men vårt ansvar är större än så. Det innebär att vi också är en del av lösningen för staden när det gäller bostäder till grupper med särskilda behov som barnfamiljer som bor osäkert med flera. Under 2016 lämnade Framtiden-koncernen 900 lägenheter till olika grupper med särskilda behov medan de privata tillsammans totalt lämnade 41 lägenheter. I spåren av detta känner vi stort ansvar för att fylla på med bostäder till Boplats då det fortfarande råder stor bostadsbrist.

Skiljer sig åt

När det gäller likabehandlingsprincipen så utgår den ifrån att aktörer som har samma uppdrag och samma utgångspunkt ska behandlas lika. Så är inte fallet. Framtiden-koncernen skiljer sig från de privata fastighetsägarna på några principiellt viktiga punkter.

1. Framtiden-koncernen fördelar sina lägenheter öppet och transparent efter kötid på Boplats medan de privata fastighetsägarna väljer sina hyresgäster.

2. Vårt sociala ansvar för särskilda grupper i samhället som inte kan skaffa en bostad av egen kraft på grund av sociala eller medicinska skäl.

3. Nyproduktionen i Framtiden-koncernen kommer till stor del att handla om att bygga i våra ytterområden.

Starta nyproduktion snabbt

Samverkan med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden avser en effektivare behandling för att vi snabbt ska kunna starta nyproduktion i våra ytterområden Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo, Bergsjön, Biskopsgården och Lövgärdet. Områden där varken allmännyttan eller de privata knappt byggt nytt under de senaste 40 åren. Vi vill genom vårt avtal se till att vara en problemlösare i dessa områden där trångboddheten leder till situationer som får stora konsekvenser för hela staden. Om vi dessutom kan bidra till att fler unga vuxna kan flytta hemifrån till bra bostäder med rimliga hyror blir det till än större allmän nytta.

Det går att med samma resurser göra mycket mer och vi vill växla upp takten betydligt, gärna tillsammans med andra aktörer som delar våra mål om att bygga i ytterområdena. Vår önskan är att privata fastighetsägare kan bygga mer, inte mindre. För att på allvar komma tillrätta med bostadsbristen krävs ännu fler aktörer på marknaden, inte färre.

Mariette Hilmersson

koncernchef och VD Förvaltnings AB Framtiden