Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Dyrt. Boverkets förslag med tillfälliga modulhus saknar finansiell analys som tar hänsyn till den mycket korta avskrivningstiden. Den medför i sin tur en extremt hög kostnad som är svår för den enskilde att betala. Kostnaden kommer därför i praktiken att föras över från staten till kommunerna, skriver debattören.

Henrik Williamsson: Modulhus extremt dyra – bygg rätt från början

DEBATT: Skyhöga månadshyror blir konsekvensen av att bygga temporära modulhus för att lösa bostadsbristen för flyktingar. Just på grund av att de har kort och begränsad livslängd. Bygg med kvalitet, bygg riktiga hus, det går lika fort och är mer kostnadseffektivt, skriver Andreas Brendinger, Sveriges Byggindustrier.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Tusentals flyttbara bostäder, så kallade modulhus, kan bli förödande felinvesteringar för kommunerna. Att lösa det akuta bostadsproblemet för nyanlända med tillfälliga modulhus är varken billigare eller snabbare än att bygga permanenta bostäder. Sveriges Byggindustrier vill varna för de tillfälliga bygglov som i stor omfattning planeras bland annat i Göteborg. Skälet till varningen är att tillfälliga kvarter tids nog måste flyttas. Många nyanlända har för avsikt att stanna permanent och behöver riktiga bostäder. Behovet av studentbostäder är inte heller tillfälligt.

Vi kan förstå kommuner som söker med ljus och lykta efter bostäder men Sveriges Byggindustrier vill ha bra bostäder som kan stå länge och vara till långvarig nytta.

Vi har tidigare slagit larm om att de bostadskvarter med enbart tillfälliga bygglov som nu planeras, kommer att ge skyhöga månadshyror om allt räknas in. Det vill säga när alla kostnader måste slås ut på en begränsad bygglovstid om bara tio år eller, med maximal förlängning, inte mer än femton år. Det här skulle bli de sämsta bostäderna till de högsta kostnaderna någonsin, dyrare än att bo i exempelvis Turning Torso. Att bygga tillfälliga bostäder kommer att bli ”väldigt dyrt”. Modulhus är ett väldigt dyrt boende och sannolikt blir hyrorna cirka dubbelt så höga som i normala, nyproducerade lägenheter.

Boverkets förslag med tillfälliga modulhus saknar finansiell analys som tar hänsyn till att hus med tidsbegränsade bygglov kräver mycket kort avskrivningstid. Den korta avskrivningstiden medför i sin tur en extremt hög kostnad som är svår för den enskilde att betala. Kostnaden kommer därför i praktiken att föras över från staten till kommunerna. Och för att få lönsamhet i detta finns det en uppenbar risk att man väljer att bygga dåligt, mindre nogräknat och att det trixas med avskrivningarna.

Bygg riktiga bostäder

Det finns heller ingenting som talar för att det skulle gå fortare än normalt att uppföra husen med tillfälliga bygglov. Processen för bygglovsprövning är inte snabbare för tillfälliga än för permanenta bostäder. Processen med tillfälliga bostäder går inte att påskynda utan lagändringar, och den tar tid. Och om det finns ett planstöd för ett byggande av modulbostäder anser vi att det är bättre att bygga permanenta bostäder.

Genvägar leder inte sällan fel och vi har inte råd och tid att göra fel. Bygg riktiga bostäder och tänk om och tänk nytt, det behövs. Bygg med kvalitet och bygg socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Stadens tjänstemän gör ett gott jobb under rådande omständigheter men kunskap och engagemang finns även hos byggherrar, konsulter och entreprenörer vilka skulle kunna nyttjas mer. Vi vill och vi kan ta ett större ansvar för hela processen. Det är dags för mera ”verkstad”. Våra skattepengar måste användas på ett mer kostnadseffektivt än att förbruka resurserna medan problemen kvarstår. Då är det bättre att direkt stödja de ekonomiskt svaga hushållen så att de kan efterfråga permanenta bostäder.

Andreas Brendinger

regionchef, Sveriges Byggindustrier