Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ökade utsläpp i Lysekil kommer inte innebära en ökad press på kolkraftverken i Europa, även om Moderaternas representanter i EU kanske skulle önska att det var så, skriver debattören. Bild: Henrik Montgomery, Björn Larsson Rosvall

Moderaternas ja till Preem skjuter Parisavtalet i sank

Moderaternas Europaparlamentariker Jörgen Warborn visar prov på den totala okunnighet kring klimatpolitik som råder inom svensk höger. Inte nog med att han inte förstått hur svensk och europeisk klimatpolitik fungerar, han verkar också vilja skjuta hela Parisavtalet i sank, skriver David Ling, Grön Ungdom, i en replik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

11/9 Preems utbyggnad viktig både för ekonomin och klimatet

Preem ställer politiken inför en väldigt grundläggande fråga. Vill vi uppfylla Parisavtalet, eller vill vi leva kvar i oljeåldern? För den yngre generationen, för världens fattiga, för de tvångsförflyttade i skogsbrändernas USA, för mig och Grön Ungdom är svaret uppenbart. Tyvärr verkar det lika självklart för Moderaterna att strunta i Parisavtalet.

Parisavtalet kräver nej

Grundpoängen i Parisavtalet är att utsläppen är globala, precis som Jörgen Warborn poängterar. Men alla utsläpp hör hemma i något land. Det är därför vi behöver gemensamma regler som styr alla länder mot sänkta utsläpp. Det duger inte att flytta all svensk stålproduktion till Kina och stoltsera med tio procent minskade utsläpp. Både svensk och kinesisk stålproduktion måste bli fossilfri. Parisavtalet kräver att vi säger nej till oljeraffinaderier.

Hur vi än räknar så ökar utsläppen om vi bygger ut oljeraffinaderier.

I Preems ansökan framgår det tydligt att de beräknar öka utsläppen med en miljon ton koldioxid per år, vilket ungefär motsvarar hela det svenska inrikesflyget gånger två. Trots detta argumenterar Warborn med utgångspunkten att mångmiljardinvesteringen i oljeraffinaderiet tvärtom kommer minska utsläppen. Har Jörgen Warborn ens läst Preems ansökan?

EU ETS, handeln med utsläppsrätter inom EU, består av en pott med “rätter” att släppa ut koldioxid. Den totala mängden minskar årligen, vilket pressar utsläppare att släppa ut mindre. Vid sidan av den potten finns dock en annan tilldelning av utsläppsrätter till nya verksamheter. Det är från den, fristående potten, som Preemraffs nya utsläppsrätter skulle komma. Därför kommer ökade utsläpp i Lysekil inte innebära en ökad press på kolkraftverken i Europa, även om Moderaternas representanter i EU kanske skulle önska att det var så. Hur vi än räknar så ökar utsläppen om vi bygger ut oljeraffinaderier.

Regeringen väger intressen mot varandra

I miljöbalken finns tydliga instruktioner för när och hur regeringen får ta över en tillståndsprövning från domstolar. Att den finns är för att regeringen anses vara den instans som bäst kan väga olika viktiga samhällsintressen mot varandra. Det är en god ordning som har tjänat Sverige väl. Att jämföra det med den antidemokratiska utvecklingen i länder som Ungern eller Polen är ett hån mot de människor som får sina demokratiska rättigheter urholkade på EU:s egen hemmaplan. Moderaterna kan bättre än så, hoppas jag.

Antingen så kan inte Warborn särskilt mycket om klimatpolitik, vare sig i Sverige, EU eller internationellt, eller så vet han precis vad han riskerar när han argumenterar för ökade utsläpp. Jag vet faktiskt inte vad som är värst.

David Ling, språkrör Grön Ungdom