Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är klart bättre med ett system där eleverna har möjlighet att välja bort högskolebehörigheten än ett system där de väljer till den, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

Moderaterna väljer fel väg om gymnasiets yrkesprogram

Alliansen väljer fel väg när den säger nej till regeringens förslag att gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande högskolebehörighet. Jag uppmanar alliansens partier att tänka om skriver Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kraven på arbetsmarknaden ökar. Dagens jobb utvecklas och förändras kontinuerligt med allt högre kompetenskrav. Inte minst är det viktigt att ha förmågan att lära om och lära nytt. Skolan har en central uppgift för att skapa goda förutsättningar för elevernas framtida jobbmöjligheter på arbetsmarknaden.

Vår utgångspunkt är att en gymnasieutbildning ska öppna dörrar – inte stänga. Regeringens förslag i vintras om att gymnasieskolans yrkesprogram ska ge högskolebehörighet var därför glädjande. Men desto mer beklagligt är att allianspartierna plötsligt enats om att rösta ner förslaget i riksdagen – med Sverigedemokraternas hjälp.

Offrar sakfrågan för valtaktik

Moderaterna har tidigare skickat helt andra signaler, men verkar nu offra sakfrågan på valtaktikens altare. När Moderaterna samlar sina ledande företrädare på riks- och kommunnivå till så kallat Sverigemöte Göteborg i helgen borde frågan resas om det kloka i att inte lyssna på en närmast enig remissopinion.

Det är viktigt att yrkesprogrammen innehåller de teoretiska ämnen som behövs, så länge som eleven vid behov kan välja bort dem och att det inte sker på bekostnad av yrkesämnena. För svensk industri behöver välutbildade unga.

Den förra alliansregeringen med Jan Björklund (L) i spetsen tog bort de högskoleförberedande ämnena från yrkesprogrammen. Antalet elever som väljer yrkesprogram har därefter minskat markant.

I dag är eleverna på yrkesprogrammen för få och möter inte svenska företags efterfrågan på gymnasial yrkeskompetens. Det är därför angeläget att göra allt för att öka attraktionskraften för programmen. Gymnasiets flexibilitet och kvalitet behöver öka, liksom samverkan med branscherna vad gäller programmens utformning.

Basen för industrins kompetensförsörjning

Gymnasiets yrkesprogram är på många sätt basen för industrins och välfärdens kompetensförsörjning. Det är därför viktigt att dessa utbildningar är attraktiva och eftersökta och allt talar för att möjligheten till grundläggande högskolebehörighet är något som verkar positivt för rekryteringen till yrkesprogrammen

Den förra alliansregeringen med Jan Björklund (L) i spetsen tog bort de högskoleförberedande ämnena från yrkesprogrammen. Antalet elever som väljer yrkesprogram har därefter minskat markant. Sedan 2011, när möjligheten att läsa in kurser för högskolebehörighet försvårades, har antalet elever minskat med en tredjedel. För att öka attraktionskraften är det ofrånkomligen så att högskolebehörigheten är en viktig pusselbit, även om den inte är den enda.

Högskolebehörighet öppnar dörren till att senare kunna sadla om och studera vidare.

Allianspartierna riskerar nu att i stället försämra yrkesprogrammen genom sitt förslag om att införa tvååriga så kallade yrkesskolor. Det är svårt att förstå hur alliansen kan tro att det är genom minskad kompetens som Sverige ska möta utmaningen internationellt från ett ökat antal konkurrentländer med en välutbildad arbetskraft.

Fler behöver bygga på sin utbildning

Allting talar i stället för att det kommer bli fler och fler som kommer behöva gå tillbaka till skolan och bygga på sin utbildning under sitt yrkesliv. Då är det en stor poäng att man redan har med sig mer kunskaper i till exempel svenska och engelska.

För det går inte att komma ifrån att goda teoretiska kunskaper ofta är nödvändigt redan i dagens – och i än högre grad i framtidens – arbetsliv. Högskolebehörighet öppnar dörren till att senare kunna sadla om och studera vidare. En 15-åring som väljer ett yrkesprogram borde inte behöva riskera att hamna i en återvändsgränd senare i livet.

Det är klart bättre med ett system där eleverna har möjlighet att välja bort högskolebehörigheten än ett system där de väljer till den. Det säkerställer att fler elever blir bättre rustade för framtidens arbetsmarknad och för möjligheterna att vidareutbilda sig och växla karriär senare under arbetslivet.

Nu kommer av allt att döma riksdagsmajoriteten att fatta beslut som varken ger eleverna den tryggheten eller branscherna rätt kompetens. Vi beklagar det och vädjar till Allianspartierna att tänka om.

Johanna Jaara Åstrand

förbundsordförande Lärarförbundet