Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Vårt mål är att gängmedlemmarna ska veta att de för eller senare kommer att bli gripna, åtalade och dömda. Då blir den kriminella livsstilen oattraktiv och rekryteringen av nya medlemmar försvåras, skriver Tomas Tobé (M).

Moderaterna: Så tar vi tillbaka makten från de kriminella gängen

Sverige står inför ett avgörande politiskt vägval. Det är ingen naturlag som säger att just vi ska ha 61 utsatta områden, dubbelt så många dödsskjutningar bland unga män som i andra jämförbara länder eller återkommande attacker mot polis och rättsväsende. Läget går att förändra. Men det kräver att politiken klarar av att prioritera och leverera rätt verktyg. Vi måste ta tillbaka makten från de kriminella gängen för att skapa framtidstro, skriver Tomas Tobé (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Brottsutvecklingen visar att Sverige behöver en ny politisk inriktning. Dagens situation är resultatet av decennier av politiska misslyckanden. En, inom EU, avvikande migrationspolitik i kombination med en alltför tandlös kriminalpolitik har låtit parallella samhällsstrukturer växa fram i förorterna kring våra större städer. Just nu bevittnar vi en situation där barn närmast föds in i kriminalitet och utanförskap utan realistiska vägar in i samhället. Så undergrävs samhällskontraktet steg för steg.

Samtidigt har vi den lägsta polistätheten på tio år. Medborgarna har blivit fler men poliserna har blivit färre. I dag ägnar sig poliserna åt att släcka bränder i stället för att motverka att nya brott begås. Det brottsförebyggande arbetet har blivit lidande och de kriminella gängen har fått växa sig starka. I vissa stadsdelar har gängen på allvar börjat utmana statens våldsmonopol.

Akut läge

Läget är akut. För nästa regering kommer en av de viktigaste uppgifterna vara att återupprätta trygghet och säkerhet i alla Sveriges bostadsområden. Ett arbete som kommer att ta tid och kräva uthållighet.

Men att låta kriminella gäng fortsätta att terrorisera medborgarna i våra utsatta områden är inte ett alternativ. Det går inte att bygga ett hoppfullt samhälle på en trasig grund. Därför har vi moderater i dag presenterat ett paket av åtgärder för att återta makten från de kriminella gängen. Förutom att kraftigt öka antalet poliser har paketet tre huvudinriktningar.

För det första vill vi att straffen för gängrelaterat brottslighet skärps. Brott som har ett samband med uppgörelser i kriminella grupperingar ska leda till dubbelt så höga straff som i dag. Detta ska kunna kombineras med bland annat vistelseförbud som förbjuder kriminella att befinna inom ett specifikt område under en bestämd tidsperiod samt skärpta straff för narkotikaförsäljning och vapenbrott. Vi vill samtidigt sänka gränsen för obligatorisk häktning. I dag är häktning obligatoriskt för brott med minimistraff om fängelse i två år. Det vill vi sänka till ett år. Allt detta innebär att fler kriminella skulle låsas in snabbare och hållas borta från gatorna längre.

För det andra måste de brottsbekämpande myndigheterna få bättre verktyg för att kunna utföra sin uppgift. Vi anser därför att Polisen ska få använda hemliga tvångsmedel i fler fall än vad som nu är tillåtet. Ribban för när exempelvis hemlig kameraövervakning och rumsavlyssning får användas bör sänkas. I dag anses alltför många brott inte vara tillräckligt allvarliga för att Polisen ska få använda de här åtgärderna. Resultatet är att färre brott klaras upp.

För det tredje behöver vi göra upp med tystnadskulturen som de kriminella gängen har skapat. Fler måste våga vittna om fler grova brott ska klaras upp. Därför bör straffet för övergrepp i rättssak skärpas och ett system med kronvittnen införas. Kronvittnessystem innebär att den som medverkar till att andra personers brottslighet uppklaras själv kan åtnjuta strafflindring. Detta, kombinerat med ett nationellt exitprogram för kriminella, skulle leda till att fler gängmedlemmar lämnar det kriminella livet eller hamnar bakom lås och bom.

Försvårar nyrekrytering

Ovanstående punkter är bara delar av hela det åtgärdspaket mot de kriminella gängen som Moderaterna vill få på plats efter valet. Vårt mål är att gängmedlemmarna ska veta att de för eller senare kommer att bli gripna, åtalade och dömda. Då blir den kriminella livsstilen oattraktiv och rekryteringen av nya medlemmar försvåras.

Men att bekämpa de kriminella gängen är inte bara en fråga om lag och ordning. Ytterst är det en fråga om att vända hopplöshet till framtidstro. Innan nästa lågkonjunktur slår till måste reformer som bryter utanförskapet genomföras. Sverige är i akut behov en politik som ställer krav på att invandrare lär sig grundläggande svenska och att det alltid lönar sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

Därför har vi inte råd att spilla mer tid på fler metadebatter om bilden av verkligheten. Utanförskapet och hotet från de kriminella gängen är reellt. Nu krävs politisk handlingskraft för att fler ska få känna hopp inför framtiden.

Tomas Tobé (M)

rättspolitisk talesperson