Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Konsekvenserna av strategin för det svenska skogsbruket kan bli ödesdigra, skriver debattörerna. Bild: Henrik Montgomery/TT
Konsekvenserna av strategin för det svenska skogsbruket kan bli ödesdigra, skriver debattörerna. Bild: Henrik Montgomery/TT

Debatt: Moderaterna: Regeringen struntar i skogspolitiken

Den regering som nu tillträtt driver en skogspolitik som riskerar att skada det svenska skogsbruket. Vid regeringsbildningen tillsattes inte ens en landsbygdsminister, skriver Jessica Rosencrantz och John Widegren (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det svenska hållbara och aktiva skogsbruket är helt centralt för klimatomställningen.

Samtidigt är den också en bärande del av den svenska ekonomin, inte minst i glesbygden. Det finns över 300 000 privata skogsägare i Sverige. Över 100 000 människor sysselsätts av skogsnäringen. Exportvärdet uppgår till 145 miljarder kronor per år. Skogsbruket står för ungefär en tiondel av den svenska industrins sysselsättning, export och omsättning.

Detta värde står nu på spel, på grund av regeringens agerande i skogsfrågorna, både här hemma i riksdagen och i EU. Många svenska skogsbrukare ser med stor oro på utvecklingen.

Förslag i motsatta riktningar

Under 2019 tillsatte regeringen skogsutredningen med uppgiften att ta fram förslag till stärkt äganderätt och med utgångspunkten att möjliggöra en växande skogsnäring och möta en ökad efterfrågan på skogsråvaror. Artskyddsutredningen tillsattes året efter, med syftet att skapa rättssäkra regler kring skydd, öka förutsägbarheten och tydliggöra när markägare kan få ersättning.

Att gå med på att Bryssel ska detaljstyra hur den svenska skogen ska brukas är ett svek mot alla de människor som i generationer har lagt ned sin själ i att vårda sin skog.

Förslagen som presenterats i de båda utredningarna går dock i motsatta riktningar. Nya och omfattande inskränkningar i brukandet föreslås, tillsammans med ökade administrativa krav på skogsägarna. Stora områden skog, motsvarande en yta lika stor som Västmanland, ska kunna tvångsinlösas av staten mot skogsägarens vilja. Tusentals skogsägare skulle beröras och de direkta kostnaderna för staten uppgår till över 14 miljarder kronor.

Ny europeisk skogsstrategi

Samtidigt förbereder EU-kommissionen en ny europeisk skogsstrategi, vilken fått flera medlemsländer att reagera på ambitionerna om ökad kontroll och styrning av skogsbruket.

I mars skrev tolv länder till ministerrådet för att påtala att strategin riskerade att resultera i att skogens nyttor för klimatomställningen och för den hållbara bioekonomin inte ges tillräckligt utrymme. När ett utkast till strategin läckte ut i juni skrev tio medlemsländer – bland dem Finland, Tyskland och Österrike – till kommissionen för att protestera mot EU:s framflyttade position i skogsfrågorna och den farliga riktning förslagen går i.

Från den svenska regeringen hörs dock inga invändningar. Inget av breven har undertecknats av Sverige. Svenska skogsägare har under decennier vårdat och brukat sina skogar, med hög produktion och höga naturvärden som följd. Att gå med på att Bryssel ska detaljstyra hur den svenska skogen ska brukas är ett svek mot alla de människor som i generationer har lagt ned sin själ i att vårda sin skog.

Ödesdigra konsekvenser

Konsekvenserna av strategin för det svenska skogsbruket kan bli ödesdigra. Arbetstillfällena inom skogsbruket skulle bli färre. Exportintäkterna skulle minska när en större del av den allt mindre produktionen behövs inom landet. Värdet på skogsmark skulle falla och därmed urholka många skogsägares livsekonomi, då skogen många gånger är garanten för nytt kapital och därmed möjlighet till utveckling på landsbygden.

Till denna ekonomiska tragedi kommer minskade möjligheter för skogsprodukter att tränga ut fossila alternativ. Det innebär mer fossila bränslen i både kraftvärmeverk och transporter. Därmed försämras också möjligheterna att genomföra klimatomställningen. Det är vad som står på spel.

Ingen landsbygdsminister

Regeringen struntar i skogspolitiken. När EU planerar att inskränka en av landets viktigaste näringar tillsätter man inte ens en landsbygdsminister. En moderatledd regering skulle aldrig låta detta hända. Vår skogspolitik erbjuder ett tydligt alternativ.

Vi vill stärka äganderätten och bredda skogsägandet genom att sälja delar av statens skogsinnehav. Vi vill genomföra ett brett program av åtgärder för att öka produktionen i skogen så att den växande efterfrågan kan mötas. Därtill vill vi att staten ska sköta sina åtaganden vad gäller skogen bättre, genom att bland annat tillföra mer medel för att förvalta redan skyddade områden med höga naturvärden, bekämpa skogsbränder och skadedjur.

En moderatledd regering kommer att stå upp för det svenska skogsbruket i EU, och se till att det förblir en nationell fråga i stället för något som styrs från Bryssel.

Jessica Rosencrantz (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson

John Widegren (M), landsbygdspolitisk talesperson

LÄS MER: Löfvens fixare ska lösa konflikt mellan C och MP

LÄS MER: Rör inte strandskyddet och skydda värdefull skog

LÄS MER: Klarar EU klimatet? Spänd väntan på nya förslag