Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tidig insats. Yngre barn har svårare att dölja mobbning för vuxna. Börja därför tidigt med förebyggande åtgärder, skriver Zelma Fors.

Mobbning ska motverkas i tid

Det förebyggande arbetet mot mobbning måste påbörjas tidigt, helst i förskolan. För redan i lågstadiet börjar gruppstrukturer formas liksom rollerna om vem som är överordnad och underordnad, skriver psykologen Zelma Fors.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Zelma Fors
Zelma Fors

Förskolan och lågstadiet ger stor potential att arbeta förebyggande med att få trygghet i grupper och hos eleverna. Friends har frågat 1 300 barn i förskolan och lågstadiet. En fjärdedel av barnen svarar att de är rädda att vara ensamma. 40 procent svarar att de känner sig otrygga speciellt på skoltoaletten, korridoren och omklädningsrummet.

I ett av de fall jag beskrivit i min forskning (Utstött, Lärarförbundet, 2007) beskriver sex elever, fem flickor och en pojke, de maktspel och övergrepp eleverna i årskurs tre medverkar i. Intervjuerna görs i årskurs tre och mobbningen började redan i årskurs ett. Även lärare och föräldrar intervjuas.

Flickan Lina beskrivs av eleverna som att hon är ful, luktar illa och inte kan leka. Lina beskriver i ord och bild hur hon känner och det hon försöker göra för att mildra effekterna. Mobbningen styrs av en flicka som är rädd för att bli övergiven. Övergreppen förenar flickorna i gruppen. När de själva tappar kraften anlitas pojken Joel för att utföra övergreppen. Lina har ett moraliskt ställningstagande och menar att det är orättvist med fyra mot en. Hon säger: ”Jag slåss så länge jag orkar, sen går jag därifrån.” Lina har i sin inre värld konstruerat överlevnadsstrategier; att skriva i en bok, gå till sexorna eller flytta till systerns skola. Enligt föräldern stämmer inget av detta.

När läraren efter redovisning av intervjuerna sätter ordet mobbning på maktspelen aktiveras både elever och föräldrar. Ett genuint förändringsarbete påbörjas.

Formas tidigt

Lågstadiet är den tid i skolan då gruppstrukturer formas och rollerna såsom över- och underordnad gestaltas. En del utsätts för återkommande hot och övergrepp. Lärarna har en stor möjlighet att följa processerna. Ju yngre barnen är desto större möjlighet har lärarna att iaktta maktspel och övergrepp då barnen inte har samma förmåga som en mellanstadie- eller högstadieelever att dölja maktspel och övergrepp. De flesta vet att mobbning inte är tillåtet och då visar man inte detta öppet för vuxna. Dessutom är den vuxna närvaron större ju mindre barnen är.

Förskolan och lågstadiet ger stor potential att arbeta förebyggande och skapa trygghet i grupper och hos eleverna.

Zelma Fors

fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut