Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi tycker inte att det är rättvisande att kalla vårt arbete för ett fiasko. Men värre är att detta påstående riskerar att de sköra äldre som hade fått bäst vård på plats, nu skickas in till sjukhus med alla de risker det innebär för dem, skriver debattörerna.

Missvisande att äldre covid-patienter inte fått vård

Vi delar Marianne Melkerssons engagemang för att ge personer på särskilda boende bästa möjliga vård men det hade varit bra om hon hade tagit reda på hur det har sett ut i Göteborg. Hon riskerar att oroa många redan utsatta och sköra äldre, skriver bland andra Maria Taranger, områdeschef SU.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

20/8 Stort etiskt fiasko att de äldre inte fick sjukhusvård

Vi chefer på sjukhus, i kommun och primärvård i göteborgsområdet med ansvar för vården under pandemin reagerar på Marianne Melkerssons debattartikel i GP den 20/8. Hon beskriver det som ett stort fiasko att äldre från särskilt boende vilka dött av covid-19 i så hög grad dött just där och inte på sjukhus. Vi delar hennes engagemang för att ge personer på särskilt boende bästa möjliga vård men vi skulle önskat att hon, innan hon skrivit sin artikel, tagit reda på hur det faktiskt sett ut i Göteborg. Hennes uttalande riskerar att oroa väldigt många i en redan utsatt situation.

Satsat på mobila team

I en debattartikel i SvD 3 augusti skriver Melkersson: ”Idag kan svårt sjuka personer oftast få avancerad vård i sitt eget hem med tillsyn av sköterskor och läkare från regionens organisation. Varför kan inte äldre som har sitt hem innanför väggarna på ett särskilt boende i kommunens regi få rätt till samma vård? Allt annat är i allra högsta grad ojämlikt och oetiskt!”

Just det som beskrivs önskvärt har vi i hög grad fått till våren 2020. Primärvårdens läkare har lagt mycket tid på att medicinska insatser skall bli optimala för de som insjuknat i covid-19 på särskilda boenden. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har dubblerat sina mobila team och ofta åkt till särskilda boenden för att delta i bedömningar. I mycket större utsträckning har där givits dropp, antibiotika, blod, proppförebyggande behandling och inte minst modern symptomlindrande behandling mot andnöd, smärta och illamående. Arbetet har präglats av ett palliativt förhållningssätt med helhetssyn, samlad medicinsk bedömning, symtomlindring och kommunikation i fokus. Engagerade och kompetenta undersköterskor och sjuksköterskor har gjort ett fantastiskt jobb – något som tyvärr uppmärksammats dåligt.

I mycket större utsträckning har där givits dropp, antibiotika, blod, proppförebyggande behandling och inte minst modern symptomlindrande behandling mot andnöd, smärta och illamående.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vårdat 1082 personer för covid-19 och ytterligare en grupp som testat positivt men inte varit sjuka av covid-19. Av de 1082 personerna var 365 över 70 år, 192 över 80 år och 42 över 90 år. Majoriteten av dem har tillfrisknat, så har även majoriteten av de som varit kvar på särskilda boenden med covid-19 gjort.

Vi förstår och beklagar att det finns enskilda fall där de sjuka och deras anhöriga inte känt sig tillräckligt delaktiga eller förstått bakgrunden till medicinska beslut; men vi är stolta över det vi åstadkommit under våren.

Inte rättvisande

Vi tycker inte att det är rättvisande att kalla vårt arbete för ett fiasko. Men värre är att detta påstående riskerar att de sköra äldre som hade fått bäst vård på plats, nu skickas in till sjukhus med alla de risker det innebär för dem. Läkarna på Östra sjukhuset såg precis detta hända efter Yngve Gustavssons uttalande i SvD 24/5. Svårt sjuka äldre fick ett ovärdigt slut och några av dem kanske till och med hade överlevt om de sluppit den påfrestande transporten in och sjukhusmiljön.

Maria Taranger, tf områdeschef Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Babbs Edsberg, stadsdelsdirektör Centrum, Göteborgs Stad.

Elisabeth Löfdahl, verksamhetsöverläkare, Palliativa sektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset