Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Charlie Karlsson, professor emeritus i nationalekonomi och skattebetalare

Misstag ge statligt stöd till Stadslandet Göteborg

Jag tolkar Tillväxtverkets repliksvar som att medfinansieringen av projektet Stadslandet Göteborg var ett olycksfall i arbetet, eftersom projektet saknar mätbara mål, skriver nationalekonom Charlie Karlsson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Charlie Karlsson, professor emeritus i nationalekonomi och skattebetalare

Slutreplik

Stadslandet Göteborg,

Tillväxtverket, stort tack för ert svar. När jag läste det kom jag osökt att tänka på en mycket vanlig scen i amerikanska deckarfilmer. Jag tänker på vittnet som svär ”to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth”. Man kunde ju förvänta sig att svenska statstjänstemän också levde efter denna devis. Tyvärr innehåller det svar jag fått inte hela sanningen. Om vi nu ser till projektet Stadslandet Göteborg och läser Tillväxtverkets beslut finner vi bara fyra kvantifieringar och de avser inte projektets mål utan avser aktivitetsindikatorer för projektet (Tillväxtverket, Beslut om stöd, Ärende-ID 20201187, s. 11):

• ”Antal samarbetande organisationer inom olika samhällssektorer: 5.

• Antal stöd till företag: 80.

• Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt: 80.

• Antal företag som samarbetar med forskningsorganisationer: 20.”

Tyvärr säger dessa aktivitetsindikatorer ingenting om de effekter som man vill uppnå med projektet i termer av ökade förädlingsvärden, ökad omsättning, ökad sysselsättning, ökade inkomster, minskad arbetslöshet, höjd produktivitet, fler innovationer, nya varor, nya tjänster, nya företag, etcetera.

Omöjligt att utvärdera

Några kvantifierade mål för projektet har alltså inte ställts upp, så vi vet överhuvudtaget inte vad det är man vill uppnå med projektet. Detta betyder att det är omöjligt att utvärdera projektet såväl i förhand som i efterhand. Den som eventuellt inte tror att projektet saknar kvantifierade mål uppmanas att beställa det aktuella beslutet hos Tillväxtverkets registrator.

Jag tar för givet att vi skall tro på svaret från Tillväxtverkets tjänstemän att alla projekt som Tillväxtverket medfinansierar skall ha mätbara mål. Det vore minst sagt uppseendeväckande om tre statstjänstemän skulle ljuga om något sådant i ett debattinlägg. Uppgiften är ju lätt att kontrollera. Jag tolkar alltså deras svar som att medfinansieringen av projektet Stadslandet Göteborg var ett olycksfall i arbetet, eftersom projektet som bekant saknar mätbara mål. Det är helt mänskligt att det någon gång blir fel i ett beslut.

Säger inget om utfallet

Mål för aktivitetsindikatorer säger som bekant ingenting om vilket utfall ett projekt avses att uppnå, det vill säga om dess yttersta mål. Stöd och samarbete kan mycket väl vara bra men det är vad som skall uppnås med stöd och samarbete som är det väsentliga för alla politiker, tjänstemän och skattebetalare som är intresserade av att veta hur effektivt våra skattemedel används.

Charlie Karlsson

professor emeritus i nationalekonomi och skattebetalare