Maria Patriksson, förälder och samhällsmedborgare, engagerad i hälsofrågor

Minska ungas stress och ohälsa med mer motion

WHO:s rapporter om att våra ungas psykiska ohälsa ständigt ökar har nått våra politiker sedan 1993/94. Samtidigt flyr lärarna sitt yrke på grund av överbelastning och stress. Botten är nådd. Vi föräldrar kräver en radikal förändring för att minska stressen i skolan, skriver Maria Patriksson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Maria Patriksson, förälder och samhällsmedborgare, engagerad i hälsofrågor
Maria Patriksson, förälder och samhällsmedborgare, engagerad i hälsofrågor

Skolbarns hälsa är en internationell undersökning som görs vart fjärde år och som samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO). När man jämför resultaten visar dessa att den psykiska ohälsan har ökat mer i Sverige än övriga länder. I dag ligger Sverige på plats 8 av 42.

Samtidigt som våra barns psykiska ohälsa har blivit allt värre genom åren, så har lärarna fått en mycket tuffare arbetssituation. En undersökning från Novus visar att 55 procent av lärarna inte hinner med delar av sitt uppdrag. Den långvariga stressen med ökade arbetsuppgifter visar sig nu genom att lärarna flyr sina jobb. Skolverkets senaste prognos visar att 70 000 lärare behöver rekryteras de kommande fem åren.

Bestört och förbannad

Som samhällsmedborgare och förälder blir jag bestört och förbannad över hur ansvariga som suttit vid makten har kunnat ignorera folkhälsomyndigheternas rapporter under alla dessa år om att våra barn mår allt sämre. Socialstyrelsens alarmerande rapport som kom i december 2017 visade att den psykiska ohälsan har ökat med 100 procent under tio år för åldersgruppen 10 – 17 år. Denna är ännu ett bevis på att nu måste vi agera. Att man dessutom har nonchalerat lärarnas krav för att kunna förbättra deras och elevernas arbetsmiljö är obegripligt. Men nu har vi facit i hand och botten är nådd.

Vi ser en arbetsplats och en skolmiljö som under flera års tid varit utsatt för långvarig stress och det har fått katastrofala konsekvenser. Stress leder till ännu mer stress, det blir en negativ spiral i ohälsa. Nu vill vi se en radikal förändring!

Vi behöver inte mer matte-undervisning. Schemalägg i stället någon form av idrott och hälsa på schemat varje dag. Hjärnforskningen har i decennier visat att en vältränad kropp och sinne klarar stressen bättre. Effekterna visar sig i ökad koncentration och ett bättre välbefinnande. Det finns en anledning till varför läkare nuförtiden skriver ut motion på recept eftersom de vet att det ger positiva resultat.

Lyssna på lärarna

Vi vill att regeringen, riksdagen och skolans huvudmän kommunerna hörsammar Lärarförbundets krav. De önskar mindre barngrupper, mer personal i skolan och bort med onödiga administrativa arbetsuppgifter etcetera. Ge lärarna arbetsro och rätt förutsättningar till att undervisa våra barn. Då kommer garanterat även resultaten att bli bättre.

Tillsätt även experter inom området stress, organisationsutveckling och beteendevetenskap. Gör allt för att vända dessa alarmerande rapporter för att våra barn och unga skall må bättre, då kommer garanterat skolresultaten att höjas.

Sikta på en nollvision

Tänk om Sverige skulle ha som ambition att vara ett föredöme för andra länder och införa en nollvision när det gäller barn och ungas psykiska ohälsa. Vad skulle det innebära på sikt och vilka positiva effekter skulle det få? Vad skulle det innebära om våra barn i stället mår bäst i världen? Ett Sverige som är nytänkande och som är ett föregångsland för andra länder.

Vad händer när du mår bra och är tillfreds med dig själv? Jo, det är då vi skapar förutsättningar för goda relationer, vi får bättre självkänsla och vi blir kreativa och presterar bättre. Jag tycker att Sverige skall ha som mål att vara ett föredöme för andra länder och införa en nollvision i psykisk ohälsa för barn.

Ligger i allas interesse

Det ligger i allas intresse att våra barn ska få växa upp och mogna som värdefulla individer. Vi vill att de ska få känna sig betydelsefulla oavsett betyg. Vi vill att de ska känna tillit till samhället och att de känner framtidstro. Våra barn och unga är vår gemensamma framtid och vi är alla skyldiga att hjälpas åt att reagera och stå upp för deras hälsa och utveckling.

Maria Patriksson

förälder och samhällsmedborgare, engagerad i hälsofrågor