Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mindre krångel sätta upp solceller på taken

DEBATT: Det är bra att en- och tvåbostadshus i Göteborg nu slipper bygglov för solceller på taket. Vi hade dock velat gå längre men då behövs en lagändring, skriver Marianne Bergman (KD) och Hampus Hagman (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag blir det enklare att leva miljövänligt i Göteborg, när kommunfullmäktige tar beslut om att bifalla Kristdemokraternas förslag om att undanta uppsättning av solceller från kraven på bygglov. Solceller är en förnyelsebar energikälla som blir alltmer populär, tekniken förbättras kontinuerligt och kostnaderna minskar. Denna utveckling måste underlättas på alla nivåer i samhället.

Olika regler

Svenska kommuner har i dag olika regler kring installationer av solceller på tak och väggar. I en del kommuner krävs det inget bygglov för att sätta upp solceller på hustak så länge dessa ligger tätt emot hustaket, men i Göteborg har det fram tills nu krävts på hus inom planlagt område. Det finns ingen anledning till att detta ska vara krångligare i Göteborg än på andra orter. Därför är vi glada att samtliga partier i kommunstyrelsen ställt sig bakom vårt förslag och föreslår fullmäktige att bifalla det.

Samtidigt finns det mer som behöver göras. Beslutet i dag innebär bygglovsbefrielse för uppsättande av solceller på en- och tvåbostadshus. Vi hade gärna gått längre, även flerbostadshus borde ha samma bygglovsbefrielse. Tyvärr är det inte möjligt med dagens lagstiftning. Här behöver lagen förändras så att det blir enklare för ännu fler.

Frigör resurser

Förutom det uppenbara, att det blir lättare och billigare att göra miljövänliga val, så förenklar det också kommunens verksamhet. Genom att ta bort denna uppgift från kommunen kan kommunens tjänstemän lägga större fokus på exempelvis bostadsbyggande.

En ökning av andelen förnyelsebar energi är viktigt för att klara klimatmålen. Att förenkla reglerna och göra det billigare att sätta upp solceller är en viktig del i att underlätta detta.

Göteborg ska ha en tillåtande och välkomnande attityd till investeringar i miljövänlig teknik. Med dagens beslut förbättras den attityden.

Marianne Bergman (KD)

tidigare ledamot kommunfullmäktige

Hampus Hagman (KD)

ledamot byggnadsnämnden