Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Miljözoner bra steg på vägen till bilfri stad

Feministiskt initiativ vill ta debatten om miljözoners vara eller icke-vara ett steg längre. Där andra partier klyver hår om vilka biltyper som är minst dåliga menar vi att miljözoner är ett bra första steg mot ett bilfritt Göteborg, skriver bland andra Louise Thörnqvist (FI).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Från och med år 2020 kan det bli möjligt för enskilda kommuner att införa så kallade miljözoner i vilka vissa typer av personbilar inte får framföras. Det har fått politikerna i vår stad att höja sina röster för och emot själva idén med miljözoner, men också om vilka typer av bilar som ska omfattas av zonernas restriktioner.

Vi menar att införandet av miljözoner som portar alla former av personbilar är den enda rimliga vägen framåt.

Ohållbar politik

Den trafikpolitik som drivits historiskt och fram till i dag har aldrig varit hållbar för vare sig klimatet, vår miljö, stadens invånare eller framtida generationer. Städerna har byggts och utvecklats för att främja bilismen och enorma ytor av vår stad upptas av parkeringsplatser.

Det är dags att tänka om och agera och frågan är akut. En rapport från Europeiska miljöbyrån pekar ut Göteborg som en av tre svenska städer som överskrider EU:s gränsvärden för luftföroreningar. De höga halterna av kväveoxid påverkar människors hälsa negativt och särskilt utsatta är människor med luftrörsbesvär eller hjärt- och kärlsjukdomar samt små barn.

Bilfri innerstad

Vi vill se förändringar som utgår från den faktiska situation som råder. Vi har en vision om en bilfri innerstad och en vision om att de resor vi gör ska vara hållbara nu och på sikt. Vi vill därför att resor som sker med cykel och kollektivtrafik ökar samt att gångtrafiken förbättras och att stadsutvecklingen tar avstamp i det.

Vi i Feministiskt initiativ Göteborg ställer oss därför positiva till miljözoner och andra åtgärder som bidrar till en hållbar omställning till dess att vi når vår vision om en bilfri stad.

Louise Thörnqvist (FI)

ersättare, kommunfullmäktige

Stina Svensson (FI)

ledamot, kommunfullmäktige

Alexandra Angelbratt

medlem Fi Göteborg