Peter Lundgren (SD), toppkandidat till Europaparlamentet. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
Peter Lundgren (SD), toppkandidat till Europaparlamentet. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Mer Sverige, mindre Bryssel och effektivare miljöpolitik

Kommande EU-val handlar egentligen bara om en enda sak, mer Sverige eller mer Bryssel. För oss är svaret uppenbart. Vi sätter Sverige främst. Men är öppna för mer samarbete där vi alla drar nytta av det som inom säkerhet, miljö och handel, skriver Peter Lundgren (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

EU-valet 2019

Del 4. Tidigare avsnitt: 28/4, 30/4 och 3/5

Den europeiska unionen, grundad på välvilja och samarbete, har i dag vuxit sig så stor att ingen förmår greppa vidden av dess makt. Kommuner, landsting och riksdag i Sverige och dess motsvarigheter i andra länder tvingas i allt större utsträckning förhålla sig till de riktlinjer som EU tagit fram. Det finns de som hävdar att vi behöver mer styrning och vägledning i hur vi ska styra vårt eget land. Beslut i EU fattas ofta av politiker med mycket lite eller ingen erfarenhet av Sverige och det som gör oss unika; politiker som vi i praktiken inte heller kan rösta fram eller avsätta.

EU-valets betydelse i maj går inte att förringa. I mångt och mycket kan det till och med konstateras att det är ett viktigare val än riksdagsvalet.

EU-valets betydelse i maj går inte att förringa. I mångt och mycket kan det till och med konstateras att det är ett viktigare val än riksdagsvalet. Det beror, paradoxalt nog, på att EU:s beslut i dag väger tyngre än de enskilda nationernas. Överstatligheten är redan ett faktum som ingen borde kunna förneka. Trots detta ropar vissa efter ”mer EU” – troligen för att slippa bära det tunga ansvaret för Sveriges väl och ve. Kommande EU-val handlar egentligen bara om en enda sak, mer Sverige eller mer Bryssel.

För oss är svaret uppenbart, och sammanfattas i regeringsformens portalparagraf: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare”.

Våra främsta företrädare sitter i dag i Bryssel och kommer från länder som Polen, Cypern, Portugal, Tyskland eller något av de andra medlemsländerna i EU. Vi från Sverige finns också med på ett hörn, men likt en oxhackare på en buffel har vi ensamma mycket liten chans att påverka beslut som i slutändan drabbar Trelleborg, Tanum eller Arvidsjaur.

Vi ser i dag en chans till att reformera unionen inifrån, därför går vi in i denna valrörelse fulla av förväntan och kämpaglöd. Tillsammans med partier som också ser vikten av det nationella självbestämmandet ska vi arbeta för att återföra beslutanderätten till de enskilda nationerna.

Vissa problem går inte att som nation tackla på egen hand. Miljöförstöring är en sådan. Det finns partier i Sverige som anser sig ensamma kunna rädda hela planeten. Att vårt lilla land i Norden är det land som kommer få vågskålen att tippa över. Det är vare sig logiskt, effektivt eller ekonomiskt hållbart att inta den hållningen.

Verklig positiv påverkan på klimatet uppnås bara av globala åtgärder. Att förhålla sig till nationers gränser i denna fråga som innefattar hela jordklotet, är inte rätt väg att gå.

Verklig positiv påverkan på klimatet uppnås bara av globala åtgärder. Att förhålla sig till nationers gränser i denna fråga som innefattar hela jordklotet, är inte rätt väg att gå. Därför vill vi inom EU främja miljöteknisk forskning och innovation för att på riktigt lösa de miljöproblem vi står inför. Vi är dessutom positiva till EU:s system kring utsläppshandel och det är vår ambition att verka för att fler länder ansluter sig till det programmet. På det sättet kan vi komma mycket längre, till lägre kostnad.

I takt med att EU:s grepp om medlemsländerna hårdnar så riskerar vi att de också får makt över migrationsfrågan. Om det sker så kommer det med största sannolikhet leda till en tvingande omfördelning av migranter.

I praktiken innebär det att politiker i Bryssel kan bestämma hur många migranter varje enskilt land tar emot. Detta är något vi motsätter oss klart och tydligt. Vi måste förbehålla oss rätten att bestämma själva över vilka som ska få bo i Sverige. EU måste även prioritera ett starkare yttre gränsskydd för att den fria rörligheten inom EU också ska fungera som den är tänkt.

Den fria rörligheten inom unionen är i grunden något mycket bra. Den möjliggör för människor att bo, arbeta och studera runt om i Europa. Tyvärr missbrukas den friheten.

Den fria rörligheten inom unionen är i grunden något mycket bra. Den möjliggör för människor att bo, arbeta och studera runt om i Europa. Tyvärr missbrukas den friheten.

På senare år är det många som drabbats av den stöldvåg som svept fram över Sverige, där förövarna inte drar sig för att stjäla från pensionärer och barnfamiljer.

Ett annat mycket utbrett problem i Sverige och övriga länder i EU är det organiserade tiggeriet, som är helt beroende av den fria rörligheten.

Vi vill därför att medlemsstaterna i EU ska ha rätten att begränsa den fria rörligheten för stater som missköter sig och missbrukar friheten. Det måste också bli lättare att utvisa EU-medborgare som ägnar sig åt kriminalitet.

Ett europeiskt FBI är för oss uteslutet. Att öppna upp för EU att ta över våra brottsbekämpande myndigheters ansvar riskerar att urholka rättssäkerheten.

Att säkerställa medborgares säkerhet och för att stävja den gränsöverskridande kriminaliteten så måste medlemsländerna hjälpas åt. Sverige bör därför bistå i den grad det är möjligt med kunskap, information och resurser.

Med det sagt så är den polisiära verksamheten, åklagarväsendet och säkerhetspolisen nationella angelägenheter. Ett europeiskt FBI är för oss uteslutet. Att öppna upp för EU att ta över våra brottsbekämpande myndigheters ansvar riskerar att urholka rättssäkerheten. I stället bör ett samarbete mot kriminalitet och terrorism mellan medlemsländernas brottsbekämpande myndigheter vara på mellanstatlig nivå.

Sverigedemokraterna kommer att verka för ett EU som präglas av mer bestämmanderätt till medlemsländerna och mindre överstatlighet. Mer samarbete på områden där vi alla drar nytta av det, inte minst inom säkerhet, miljö och handel. Men framför allt: Mer Sverige och mindre Bryssel.

Peter Lundgren (SD)

toppkandidat till Europaparlamentet