Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mer pengar till klimat och psykisk hälsa i Göteborg

Det går att minska utsläppen radikalt. Regeringens storsatsning på olika klimatprojekt runt om i landet ska minska dubbelt så mycket utsläpp som Göteborgs alla bilar. Vårbudgeten ger även pengar till barns och ungas psykiska hälsa och till att stärka utsatta skolor för att få en mer jämlik skola, skriver Janine Alm Ericson, Ulf Kamne, Martin Nilsson och Anna Sibinska från Miljöpartiet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den vårbudget som regeringen nu har presenterat visar att vi steg för steg arbetar för att bygga ett hållbart samhälle. Investeringar i välfärden och ett starkt klimatledarskap är grunderna i budgeten som ligger på riksdagens bord.

Många talar sig varma för att Sverige ska ha en klimat- och miljöpolitik som ligger i framkant, men det är först denna regering som gör verklighet av de orden genom en historiskt stor miljöbudget. Regeringens stora satsning på olika klimatprojekt heter Klimatklivet. Den handlar om att göra investeringar för att minska utsläppen och skapa goda förutsättningar för en nödvändig omställning. Det hjälper Göteborg att ta fler steg mot ett fossilfritt Göteborg. Klimatförändringarna är redan här och påverkar oss med stormar och oväder som gör att skördar slår fel, vilket leder till ett allt mer sårbart samhälle. Ansvaret ligger inte på någon annan långt in i framtiden. Ansvaret är vårt och ledarskap behövs nu.

Lokala klimatinvesteringar

Sedan 2015 kan kommuner, företag, föreningar och regioner söka pengar för lokala klimatinvesteringar. Investeringarna ska ha som huvudsakligt syfte att minska växthusgasutsläppen. I Göteborg har klimatklivspengarna använts till att bland annat byta uppvärmningssystem för Higabs fastigheter från naturgas till fjärrvärme. Men också till fler laddstolpar för att öka möjligheten för människor att köra elbil istället för på fossila bränslen.

I vårbudgeten föreslås ännu mera pengar till klimatklivet, nu en halv miljard kronor, för att genom det kunna minska utsläppen än mer. Den förväntade effekten av hela den föreslagna satsningen 2015–2020 är årliga utsläppsminskningar på omkring 1,5 miljon ton vilket motsvarar en femtedel av de totala årliga utsläppen från alla bensinbilar i Sverige. Det är att ta ansvar för klimatet.

Värna om den sociala hållbarheten

Samtidigt som arbetet för ekologisk hållbarhet växlas upp måste den sociala hållbarheten värnas och utvecklas. Förutsättningarna att lyckas ska inte avgöras av föräldrarnas utbildningsbakgrund och alla skolor ska vara bra skolor. Genom vårändringsbudgeten stärker regeringen investeringarna i de mest utsatta skolorna.

Allt fler barn och unga lider idag av psykisk ohälsa. Fler ungdomar och unga vuxna är nedstämda, oroliga eller har svårt att sova. Detta ställer nya och högre kvar på samhället att svara med en bra och trygg vård. För att möta de utmaningar vi ser satsar regeringen nu ytterligare 100 miljoner kronor på barn och ungas psykiska hälsa.

Göteborg får även 83 miljoner kronor till förlossningsvården och 3 miljoner kronor till den sociala barn- och ungdomsvården.

Den ekonomiska politiken är inte bara en plånboksfråga. Det är en fråga om vilket samhälle vi vill ha, om rättvisa och jämlikhet. Det är en fråga om våra barns framtid och vilken värld vi lämnar efter oss. Det perspektivet är tydligt i regeringens ekonomiska politik, och det stärker Sverige, både på kort och lång sikt.

Janine Alm Ericson (MP)

Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson

Ulf Kamne (MP)

gruppledare och kommunalråd i Göteborg

Martin Nilsson (MP)

ordföranden för Miljöpartiet i Göteborg

Anna Sibinska (MP)

ordföranden för Miljöpartiet i Göteborg