Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.
Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Mer pengar är inte lösningen på vårdens problem

Regionen har rekordinvesterat i hälso- och sjukvården under de senaste snart fem åren. Trots detta klarar inte sjukhusen att nå en budget i balans. För att klara vårdens uppdrag behövs andra lösningar än mer pengar, skriver Johnny Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik, Sjukvården, 21/7

Vårdförbundet skriver i en debattartikel att Västra Götalandsregionens politiker nu måste visa lojalitet gentemot regeringen och investera aviserade statsbidrag i kompetensförsörjning.

Jag vill börja med att konstatera att regionen har rekordinvesterat i hälso- och sjukvården under de senaste snart fem åren. Mer än 7 000 miljoner kronor har tillförts och cirka 3 000 fler personer har anställts. Vi har under åren gjort betydelsefulla satsningar om flera hundra miljoner kronor på bland annat akutsjukvården och psykiatrin. Man ska inte heller glömma bort den pågående omställningen av sjukvården, som det råder politisk enighet kring.

Det tar tid att förändra ett i många avseenden självkonserverande system

Omställningen innebär att mer vård ska ges närmare patienterna, inte sällan i hemmet. Primärvården måste byggas ut och fler behandlingar, som i dag utförs på sjukhusen, ska i stället utföras i primärvården. Den innebär också att vi måste nyttja våra kompetenser bättre, och därmed kommer vissa högspecialiserade behandlingar och operationer utföras på färre ställen i Västra Götaland, för att vi även i framtiden ska kunna garantera högsta möjliga medicinska kvalitet. Vi ser också fram emot att starta införandet av framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) som syftar till att förenkla och enhetliggöra sjukvårdens många och krångliga IT-system.

Stegrande kostnadsutveckling

Vi kan konstatera att trots att vi tillskjutit betydande ekonomiska medel till sjukhusen har det inte lett till budgetar i balans. I stället har vi sett en stegrande kostnadsutveckling, där kostnaderna överstiger intäkterna, utan att vårdproduktionen ökat i motsvarande grad.

Mer pengar är inte lösningen på sjukvårdens alla problem. I stället måste vi lyckas förändra svensk sjukvård så att den är ekonomiskt hållbar och kan möta våra invånares behov även i framtiden. Det tar tid att förändra ett i många avseenden självkonserverande system. Det är därför omställningen av sjukvården är så viktig.

Kraftfullt arbete

Ett kraftfullt arbete har inletts för att göra regionen till en mer attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan behålla, rekrytera och utveckla medarbetare. Regionen har fördubblat ob-natt och höjt ob-helg med 50 procent, inom vårdnära yrken. Satsningarna på höjt ob-tillägg, som 2019 uppgår till drygt 422 miljoner kronor, har haft goda effekter på bemanningen.

Att regeringen nu meddelat att de tänker fördela mer statsbidrag till regionerna är inget vi på något sätt motsätter oss. Vi hoppas dock att dessa medel blir långsiktiga så att våra verksamheter kan skapa förutsättningar för att pengarna också används på ett effektivt sätt.

Johnny Magnusson (M)

regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen