Mer idrottsstöd till utsatta områden

ANNONS

Beslutet innebär att föreningar med aktiva som bor i de 25 mest socioekonomiskt utsatta primärområdena i Göteborg kommer att få mer pengar.

Anledningen till att vi inför den här typen av bidrag är att vi vet att det krävs väldigt mycket för föreningar att lyckas att engagera och behålla fler ungdomar i några delar av Göteborg, medan det i andra delar är upp mot 90 procent av de unga som är föreningsanslutna.

Underlättar rekrytering

Det utökade bidraget till föreningar som har aktiva från utsatta områden kommer att underlätta deras möjligheter att rekrytera både ledare och fler aktiva. Vi vet att föreningarna själva vet bäst hur de ska använda pengarna och därför är inga villkor knutna till dem. Men vi tror också att föreningarna ser att det största behovet av mer idrottande finns hos tjejerna i de utsatta områdena. Att få fler att börja idrotta och fortsätta med idrott genom livet är inte bara en folkhälsofråga utan också en fråga om att öka deltagandet i samhällslivet.

ANNONS

Det är viktigt att vara tydlig med att ingen förening förlorar på detta, de föreningar som är verksamma i övriga Göteborg behåller dagens bidragsnivå och övriga bidrag är orörda. Detta är ett rent tillskott till föreningslivet för att stimulera mer aktivitet i de 25 mest utsatta primärområdena i staden.

Viktig investering

Vi gör det här för att ett livskraftigt och mångsidigt föreningsliv är en styrka för samhället, både i närområdet och i stort. Att unga människor genom idrotten blir en del av en gemenskap utan gränser går inte att värdera, att de får en meningsfull fritid och ett hälsosammare liv ger vinster som är värt långt mycket mer än fem miljoner. Det här är en investering.

Idrotten är också en naturlig arena för integration och social utveckling för barn och unga. Därför är det oerhört viktigt att så många som möjligt kan vara med från stadens alla delar. Då får vi en stad där vi ser och träffar varandra, med de gemensamma spelregler som idrotten ger.

De borgerliga med David Lega (KD) i spetsen röstade emot detta förslag att stötta ungdomsidrotten i våra utsatta stadsdelar. Det gör skillnad vem som styr.

Bettan Andersson (V)

ANNONS

ordförande Idrotts- och föreningsnämnden

Staffan Lindström (S)

vice ordförande Idrotts- och föreningsnämnden

ANNONS