Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Mer av samma dåliga politik löser inte skolans problem

DEBATT: Karin Pleijel (MP), som är ansvarig för skolan i Göteborg, förordar långsiktighet i skolpolitiken. Så långt är vi helt överens. Det är vad som läggs i begreppet långsiktighet som väsentligt skiljer oss åt, skriver allianspartierna i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Alliansens skolpolitik, 16, 24/6

Långsiktighet är inte att låta skolresultaten falla i nästan två decennier utan att göra något annorlunda än vad man gjort tidigare. Långsiktighet är inte heller att ha en ekonomisk modell som skapar orättvisa och brist på likvärdighet. Långsiktighet skapas inte med en organisation där rektor inte har befogenheter som matchar det statliga ansvaret.

Alliansregeringen reformerade skolan och satte fokus på kunskapsuppdraget. Det är reformer som kommer att ge resultat. Trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade nej, nej och nej när förändringarna genomfördes, så saknar man nu egna förslag i regeringsställning.

Rödgrön passivitet

I Göteborg har de rödgröna mött samma trender med passivitet. En passivitet som lett till att nära var tredje elev i de kommunala grundskolorna lämnar årskurs 9 med underkänt i minst ett ämne. Var femte elev, nära 700 elever, saknar behörighet till gymnasiet. Med fortsatt utveckling på samma nivå skulle alltså 8 000 av de 40 000 barn som går i en kommunal skola i Göteborg i dag sakna gymnasiebehörighet efter årskurs 9.

Det som Alliansen länge drivit, och som tack vare oss nu utreds, är att lyfta det politiska ansvaret för skolan från SDN. Det är något alla andra kommuner redan har gjort – av den enkla anledningen att det inte har fungerat att ha ansvaret där. Det har också Skolinspektionen påtalat när de granskat Göteborg.

Karin Pleijel och hennes företrädare har haft arbetsro i drygt 20 år. Nu är det tid att skapa förutsättningar för en framtida modern skola som utmanar alla elever att nå sin fulla potential.

Kristina Tharing (M)

Helene Odenjung (L)

David Lega (KD)