Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En avfallsförbränningsskatt kommer varken att leda till lägre koldioxidutsläpp eller ökad materialåtervinning, skriver debattören.  Bild: Vattenfall/Elisabeth Redlig, Berit Roald/TT
En avfallsförbränningsskatt kommer varken att leda till lägre koldioxidutsläpp eller ökad materialåtervinning, skriver debattören. Bild: Vattenfall/Elisabeth Redlig, Berit Roald/TT

Meningslöst med ny skatt på avfallsförbränning

Vattenfall ser positivt på den gröna skatteväxling som aviserades i Januariavtalet; Sverige behöver styra om till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Vi är dock bekymrade över regeringens förslag om en avfallsförbränningsskatt, skriver Ulrika Jardfelt, chef Vattenfall värme Sverige.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige hade en avfallsförbränningsskatt fram till 2010, vilken togs bort då den var utan miljöstyrande effekt. Skatten har nu utretts på nytt. Utredningen, lagrådet och många remissinstanser har kommit till samma slutsats: en avfallsförbränningsskatt kommer varken att leda till lägre koldioxidutsläpp eller ökad materialåtervinning.

Tyvärr väljer regeringen ändå att gå vidare med skatten. Nu med argumentet att det behöver bli mindre lönsamt att driva en avfallsförbränningsanläggning, vilket på sikt ska leda till färre anläggningar. Men hur skulle det bidra till att Sveriges klimatmål uppnås?

I Vattenfalls avfallsförbränningsanläggning i Uppsala återvinner vi, liknande Sävenäs avfallskraftvärmeverk i Göteborg, avfall för att producera fjärrvärme, fjärrkyla och el. Farliga och giftiga ämnen hanteras och energin från förbränningen återvinns. Avfallet blir en resurs, i motsats till alternativet som i många europeiska länder är deponi.

Avfallet blir en resurs

Vattenfall håller med om att vi har ett samhällsproblem med de stora mängder avfall som genereras. Detta bör dock tacklas med styrmedel som riktas närmare producent och konsument. Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Att införa styrmedel för detta är inte lika enkelt som att beskatta ägare av avfallsförbränningsanläggningar, men de kan få betydligt större effekt för miljön. Här är tre exempel på styrmedel som vi vill att regeringen utreder:

• Ersätt fossil plast med biobaserad plast genom ökade produktkrav.

• Krav på användning av återvunna material.

• Styrmedel som främjar delningsekonomin.

Det är olyckligt att regeringen än en gång inför styrmedel som slår mot fjärrvärmebranschen

Det är olyckligt att regeringen än en gång inför styrmedel som slår mot fjärrvärmebranschen, en bransch som man bland annat i Energiöverenskommelsen säger sig vilja värna. Fjärrvärme är ett resurseffektivt sätt att nyttja sådant som annars skulle ha gått till spillo.

Vattenfall har bestämt sig för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, ett mål som omfattar både vår egen verksamhet men också våra kunder och samarbetspartners. I framtiden krävs mer samarbete mellan aktörer och politiken. Vi hoppas därför att branschen kan bidra i arbetet med utveckling av lämpliga styrmedel för att lösa klimatfrågan.

Ulrika Jardfelt, chef Vattenfall värme Sverige