Det gäller att fokusera på infrastruktur, kompetensförsörjning och innovationsskapande satsningar, skriver debattörerna.
Det gäller att fokusera på infrastruktur, kompetensförsörjning och innovationsskapande satsningar, skriver debattörerna.

Med samlade krafter når vi längre

ANNONS

Oppositionen i regionutvecklingsnämnden för fram ett flertal områden där man anser att regionen som aktör bör kraftsamla för att ha en fortsatt stark utveckling i Västsverige (GP Debatt 22/11). Att Västra Götaland kan och bör vara en stark aktör är helt rätt och det är ett arbete som ständigt pågår. Skribenterna har alltså rätt i sak men de slår in helt öppna dörrar med sin artikel.

Inom i stort sett alla punkter man för fram i artikeln pågår ett arbete, ofta sedan länge. Detta är alltså inga områden där det råder olikheter, utan snarare samsyn och det är olyckligt när oppositionen framställer det annorlunda.

ANNONS

Oppositionen oense

Ett område där det däremot inte finns samsyn är inom oppositionen. Deras olika budgetförslag när det gäller medel till det regionala utvecklingsansvaret ser väldigt olika ut. Tre av de undertecknande partierna satsar betydligt mindre än den politiska ledningen gör. Dessutom innehåller artikeln endast punkter om var man vill satsa, men inte vad man vill ta bort. Som vi alla vet finns det inte obegränsat med resurser. Detta är inte långsiktigt ansvarstagande utan visar på fragmentering och oenighet och det är det minsta vi behöver nu.

Inför en nedgång i ekonomin är det viktigt att med gemensamma krafter stärka samhället. Det gynnas inte av käbbel mellan partier. Vi måste i stället låta alla goda krafter samverka för att stötta samhällets vitala funktioner. Det gäller såväl inom utbildning, näringsliv och föreningar. Vi väljer trots allt att tolka artikeln som att oppositionen vill vara en del av det konstruktiva arbetet. Det välkomnar vi för som sagt, med samlade krafter når vi längre.

Birgitta Losman (MP)

ordförande regionutvecklingsnämnden

Leif Blomqvist (S)

vice ordförande regionutvecklingsnämnden

Marie-Ann Eriksson (V)

ledamot regionutvecklingsnämnden

ANNONS