En viktig och grundläggande komponent i det finska systemet har varit och är en medveten och ambitiös social bostadspolitik. I Finland tar staten på olika vis ansvar för att invånarna ska ha råd att efterfråga en bostad. Bostadsbidrag utgår till 15 procent av hushållen att jämföra med 3 procent i Sverige, skriver debattören.
En viktig och grundläggande komponent i det finska systemet har varit och är en medveten och ambitiös social bostadspolitik. I Finland tar staten på olika vis ansvar för att invånarna ska ha råd att efterfråga en bostad. Bostadsbidrag utgår till 15 procent av hushållen att jämföra med 3 procent i Sverige, skriver debattören. Bild: Anders Ylander

Marknadshyror har avskaffat både bostadsbrist och hemlöshet i Finland

I GP den 31 maj vevar företrädare för Hyresgästföreningen mot ”marknadshyror” i största allmänhet, trots att min artikel handlade om ett förslag om fri hyressättning avgränsat till nybyggda bostäder. Någon idé för hur ”fler hyresrätter som fler har råd med” ska kunna komma till ger de inga svar på. Inte heller hur den allvarliga byggkrisen och den eskalerande bostadskrisen ska hanteras och lösas, skriver Anders G Johansson.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

31/5 Marknadshyror ökar inte byggtakten – gör bara fastighetsägarna rikare

24/5 Inför fri hyressättning för nybyggda hyresbostäder

Om Hyresgästföreningen verkligen skulle vilja söka efter förebilder utomlands bör de rikta blicken mot grannlandet Finland. Det är ett land som i många avseenden är väldigt likt Sverige. Men på ett område skiljer det sig markant: Man har lyckats avskaffa bostadsbristen och eliminerat hemlösheten. Medan väntetiden på en centralt belägen hyresrätt är ett decennium i Göteborg är den något enstaka dygn i Helsingfors. Vägen till denna välfungerande bostadsmarknad anträddes på 1990-talet när den finska riksdagen i bred enighet beslutade om att just införa fri hyressättning för nybyggda bostäder.

ANNONS

En viktig och grundläggande komponent i det finska systemet har varit och är en medveten och ambitiös social bostadspolitik. I Finland tar staten på olika vis ansvar för att invånarna ska ha råd att efterfråga en bostad. Bostadsbidrag utgår till 15 procent av hushållen att jämföra med 3 procent i Sverige. Sammantaget har den finska politiken gett förutsättningar för en inkluderande och väl fungerande bostadsmarknad där utbudet av bostäder möter och överträffar efterfrågan.

Billigare att bo

När Hyresgästföreningen hävdar att de svenska hyresgästerna har drabbats av ”kraftfullt höjda hyror” har de fel. I själva verket har realhyreskostnaden sjunkit under åtta års tid. Hyreshöjningarna har under de senare åren markant understigit den allmänna kostnadsutvecklingen. Det har således blivit jämförelsevis billigare att bo i hyresrätt.

Denna systemgenererade subvention belastar fastighetsägaren. Hyran är dennes enda intäkt. När det inte finns förutsättningar för att uppnå rimlig lönsamhet kommer investeringar på den svenska bostadsmarknaden ofrånkomligen att utebli. Den som vill få en bostad i det växande Göteborg kommer att få finna sig i ännu längre väntan. Bostadsproblemet kommer att göra det svårare att attrahera människor till växande företag i staden. Ytterst hotar det tillväxten och vår gemensamma välfärd.

Tidigare har en gynnsam konjunktur och ett exceptionellt ränteläge lindrat den planekonomiska prisregleringens negativa effekter på fastighetsmarknaden. Nu är situationen både annorlunda och allvarlig. Den rådande svenska hyressättningsmodellen har nått vägs ände. Hyresgästföreningen har tydligt markerat att den inte är en del av lösningen. Därför måste politiken ta vid. Det krävs strukturella reformer. Det krävs lagstiftning.

ANNONS

Anders G Johansson, näringspolitisk chef Fastighetsägarna GFR

ANNONS