Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Markkabel inget alternativ till luftledning

Vi välkomnar ett samtal om elnätets utveckling, men det samtalet gynnas inte av spridning av förenklingar och felaktigheter, skriver Olof Klingvall, Svenska Kraftnät.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Elkraftnäten, 23/4

Företrädare för LRF skriver om Svenska kraftnäts planer på en ny kraftledning på Västkusten. Skribenterna anför en rad alternativa fakta till varför en avfärdad teknisk lösning skulle vara möjlig. Jag ska försöka klargöra ett par av missuppfattningarna.

De exempel Karlsson/Larsson hänvisar till som ”förordades” i Danmark handlar om ledningar på lägre spänningsnivå, vilka låter sig markförläggas betydligt enklare än det svenska stamnätets 400 kilovolt. Det är inte en ”modernare” teknik. Och framför allt är den inte tillämplig på den aktuella sträckan.

Halva livslängden

De båda menar också att en markkabel är ”dyrare att bygga men billigare att underhålla”. Det första är sant; men att hitta och reparera ett fel på en ledning är mycket mer komplicerat och kostsamt när den är begravd under jord än hängd i luften. Livslängden är dessutom hälften så lång för en markkabel.

Slutligen är det värt att nämna att varken WHO eller Strålsäkerhetsmyndigheten ”slagit fast” ett samband mellan ökad risk för barnleukemi och magnetfält från kraftledningar. Vi följer de riktlinjer som finns men också den forskning som bedrivs på området. Vi tycker att vederlagd kunskap är viktig.

Fyller inte behovet

Jag har full förståelse för markägares önskan om att ledningen inte skulle behövas, och om så ändå, gömmas under markytan. Problemet där är att Svenska kraftnät utrett och därmed kunnat avstyrka de alternativen av tekniska skäl: en sådan lösning för ledningen fyller inte elsystemets behov.

Elnät kan nämligen inte utformas med utgångspunkten att de ska ta så lite mark som möjligt i anspråk utan måste i första hand utformas för att uppfylla sitt syfte: att på ett pålitligt och säkert sätt förse Sverige med el. De grundläggande förutsättningarna förändras heller inte ju oftare man ifrågasätter dem. Vi välkomnar ett samtal om nätets utveckling, men det samtalet gynnas inte av spridning av förenklingar och felaktigheter.

Olof Klingvall

pressansvarig Svenska kraftnät