Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Malmö har goda erfarenheter av sprutbyten

Erfarenheter från 25 års sprutbytesverksamhet i Malmö visar på en tydlig positiv effekt på blodsmitta och utslussning till drogfrihet, skriver personalen vid Sprutbytet i Malmö.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sprutbytet i Malmö har sedan starten 1987 samlat över 4 500 injektionsmissbrukare, vilka utöver rena sprutor och kanyler (samt spritsuddar, filter, uppdragningskoppar, kondomer) har tillgång till sjuksköterska, undersköterskor, kurator, barnmorska och infektionsläkare. Verksamheten bedrivs i nära kontakt med beroendevården, socialtjänsten och flera frivilligorganisationer.

 

Våra två huvudsyften i enlighet med sprutbyteslagen (2006:323 med SOSFS 2007:2) är att förhindra blodsmitta och kurativt verka för drogfrihet. Vår regelbundna provtagning möjliggör snabb upptäckt av eventuell smitta med de viktigaste blodsmittevirusen HIV, hepatit B (HBV) och hepatit C (HCV). Vi har sedan 1990 kunnat visa på ingen eller minimal HIV-förekomst och nysmitta (1, 2).

Efter införandet av vaccination mot HBV 1994, finansierat av Smittskydd, har HBV-nysmittan markant gått ner. HCV är vanligt förekommande bland injektionsmissbrukare och länge var majoriteten av de nya deltagarna anti-HCV positiva vid första besöket och ytterligare cirka 25 fall med HCV-nysmitta upptäcktes årligen. 2012 var antalet nya fall av HCV nere på tio och andelen besökare som redan är smittade med HCV vid inskrivningen i sprutbytet var nu ca 40 procent, jämfört med 60 procent mellan åren 1997-2005.

 

Självklart arbetar vi inte ensamma. Många heroinister har glädjande nog slussats ut till LARO-program (2012 drygt 300 av våra tidigare deltagare). Internationellt har man visat att för effektiv skadereduktion krävs både välfungerande sprutbyten och LARO-program (3).

 

Vi har således kunnat mäta en tydlig effekt på blodsmitta och grad av utslussning till drogfrihet. Vi har däremot aldrig märkt någon ökad nyrekrytering till injektionsmissbruk och ej heller några skadliga effekter av sprutbytesverksamheten. Vi ser framemot ett fortsatt gott samarbete med de övriga sprutbytesprogrammen i landet och tycker naturligtvis att även injektionsmissbrukarna i Göteborg borde ha tillgång till ett sprutbyte.

 

Personalen vid Sprutbytet i Malmö

genom Marianne Alanko Blomé, specialistläkare

och Leo Flamholc, Överläkare

Infektionskliniken, SUS, Malmö

   

 

1. Mansson AS, Moestrup T, Nordenfelt E, Widell A. Continued transmission of hepatitis B and C viruses, but no transmission of human immunodeficiency virus among intravenous drug users participating in a syringe/needle exchange program. Scandinavian journal of infectious diseases. 2000;32(3):253-8.

 

2. Blome MA, Bjorkman P, Flamholc L, Jacobsson H, Molnegren V, Widell A. Minimal transmission of HIV

despite persistently high transmission of hepatitis C virus in a Swedish needle exchange program. Journal of viral hepat. 2011 Dec;18(12):831-9.

 

3. Van Den Berg C, Smit C, Van Brussel G, Coutinho R, Prins M. Full participation in harm reduction programmes is associated with decreased risk for human immunodeficiency virus and hepatitis C virus: evidence from the Amsterdam Cohort Studies among drug users. Addiction ( Abingdon, England). 2007 Sep;102(9):1454-62.