Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund.
Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund.

Möjliggör friköp av tomträtter på riktigt

Sänk friköpspriset för villor med tomträtt i Göteborg. Och använd intäkterna till att bygga nya bostäder och rusta upp de gamla, skriver Lena Södersten, Villaägarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Alliansen ser ut att ha tagit över rodret i Göteborg efter 24 års S-styre. Därmed kan fler få möjlighet att äga sitt boende.

I sitt valmanifest trycker Alliansen på hur viktigt det är för den enskildes livsmöjligheter att ha makt över det egna boendet. Alliansens vallöften är att öka det egna boendet genom fler ombildningar i utsatta stadsdelar och att friköp av bostäder ska återinvesteras lokalt genom nybyggnation eller upprustning.

Villaägarna välkomnar detta. Att äga sin bostad är en fråga om frihet.

De har svårt att planera hushållsekonomin eftersom deras tomträttsavgäld (hyra) baseras på stigande marktaxeringsvärden. Parallellen till den gamla fastighetsskatten är uppenbar.

Men i Göteborg har 9 000 småhusfamiljer sitt hus på kommunens mark, det vill säga bor med tomträtt. De har svårt att planera hushållsekonomin eftersom deras tomträttsavgäld (hyra) baseras på stigande marktaxeringsvärden. Parallellen till den gamla fastighetsskatten är uppenbar, men till skillnad från fastighetsskatten finns inget tak för avgälden. Det har helt enkelt blivit otryggt att bo med tomträtt, men i början av 1900-talet var tanken god. Då kunde mindre bemedlade köpa ett eget hem utan att behöva finansiera marken.

I övriga landet har tomträttshavarna köpt sig fria. Vid millennieskiftet fanns cirka 100 000 småhustomträtter i landet. I dag finns drygt 40 000 kvar och det upplåts i stort sett inga nya för småhus.

Stigande marktaxeringsvärden driver upp hyrorna. Om Göteborg ändrar sina hyresregler skulle många tomträttshavare komma i kläm.

Men Göteborg har tomträtterna kvar. Det beror på att S-styret har velat behålla marken och därför satt priset högt. I dag kostar det cirka en miljon att friköpa en radhustomt i väster. I andra delar av Göteborg har friköpspriset passerat två miljoner.

Å andra sidan är Göteborgs hyresregler bättre än de flesta andra tomträttskommuners. Det skapar en falsk trygghet. Stigande marktaxeringsvärden driver upp hyrorna. Om Göteborg ändrar sina hyresregler skulle många tomträttshavare komma i kläm, framför allt familjer med små marginaler. Så var det i Stockholm när de rödgröna ändrade hyresreglerna under förra mandatperioden. Dessutom kan lagen komma att ändras.

Villaägarna uppmanar Göteborgsalliansen att sänkta friköpspriset från 65 till 50 procent av marktaxeringsvärdet så att fler kan köpa sig fria från otryggheten med tomträtt. Det är både lagligt och rimligt eftersom det bara finns en köpare, nämligen tomträttshavaren. Genom att sedan återinvestera intäkterna från friköpen i nya och upprustade bostäder kan Alliansen uppfylla sina vallöften.

Lena Södersten

förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund