Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sofia Larsen, ordförande Jusek och Magnus Hedberg, vd Jusek

Många invandrade akademiker fastnar i enkla jobb

Sju av tio företag har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt ökar antalet utrikes födda akademiker med så kallade enkla jobb kraftigt, enligt ny statistik från SCB. Nu behövs konkreta insatser för att förbättra matchningen på svensk arbetsmarknad, skriver Jusek.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Samtidigt som många arbetsgivare vittnar om en skriande kompetensbrist är arbetslösheten bland personer utan gymnasieutbildning, främst utrikes födda, hög. Dessutom är många av de jobb som inte kräver utbildning felbemannade, eftersom invandrade akademiker ofta blir kvar i enkla jobb.

Enligt nya siffror som Jusek har beställt från SCB var 55 000 utrikesfödda akademiker överkvalificerade för sina jobb 2016 och knappt 10 000 hade så kallade enkla jobb, exempelvis som städare. Totalt har antalet invandrade akademiker med enkla jobb ökat med nästan 17 procent på två år.

Alarmerande utveckling

Samtidigt visar färska siffror från Svenskt Näringsliv att 72 procent av företagen har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. För fyra år sedan var motsvarande siffra 53 procent. Utvecklingen är alarmerande. Som akademikerförbund har vi sedan 90-talet flaggat för vikten av att ta tillvara på invandrade akademikers kompetens. Genom en bättre matchning på arbetsmarknaden skulle vi kunna lösa en stor del av den nuvarande kompetenskrisen.

Om invandrade akademiker i högre utsträckning får jobb som motsvarar deras kompetens skapas en effektiv jobbkedja som frigör de enklare jobben till de som ¬behöver dem bäst – personer utan gymnasieutbildning.

Felmatchningen på arbetsmarknaden innebär ett slöseri för individ, arbetsgivare och samhällsekonomin. Enligt beräkningar som Jusek låtit göra skulle statskassan stärkas med drygt tio miljarder om enkla jobb som i dag utförs av invandrade akademiker utfördes av personer med förgymnasial utbildning. Det samtidigt som utrikes födda akademikerna hade kvalificerade jobb i samma utsträckning som inrikes födda akademiker.

Regeringen har gjort en del välkomna satsningar på invandrade akademiker, bland annat snabbspår för samhällsvetare, jurister och ekonomer samt ökade medel för validering och kompletterande utbildningar vid högskolan. Men insatserna riktar sig bara mot nyanlända arbetslösa och är i praktiken inte tillgängliga för tidigare anlända som försörjer sig i ett mindre kvalificerat arbete i dag.

Professionellt kontaktnät

För att närma sig den kvalificerade arbetsmarknaden vid sidan av ett enklare jobb behövs möjlighet att få vägledning och utbildning. Eftersom sex av tio jobb förmedlas via kontakter, vilket ofta invandrade akademiker saknar, behövs även ett utökat professionellt kontaktnät. Därför efterlyser Jusek:

 

  • Tillgång till Arbetsförmedlingens insatser även för felmatchade anställda. När akademiker har jobb som inte motsvarar deras utbildning bör de kunna få möjlighet till karriärvägledning och snabbspår på deltid.

 

  • Tillgång till utbildning på distans och deltid. När yrkessvenska och kompletterande utbildningar vid högskola finns tillgänglig på distans och deltid finns möjlighet att närma sig den kvalificerade arbetsmarknaden vid sidan av ett jobb i hela landet.

 

  • Tillgång till professionella nätverk. När fler aktörer i civilsamhället bidrar till arenor för professionellt nätverkande, liknande det mentorskapsprogram för invandrade akademiker som Jusek driver, ökar chanserna till rekrytering.

Riskerar bli fler arbetslösa

Hur etableringen av nyanlända och tidigare anlända hanteras nu kommer att påverka svensk arbetsmarknad och samhällsekonomi under lång tid framöver. Redan i dag är felmatchningen stor. Om ingenting görs riskerar arbetslösheten att bli ännu högre bland svagare grupper på arbetsmarknaden, samtidigt som företagen står utan rätt kompetens.

Det enklaste och snabbaste sättet att lösa kompetensbristen är att ta tillvara på den kompetens som redan finns i landet. Med våra förslag skapas bättre möjligheter för invandrade akademiker att komma vidare till jobb i nivå med sina kvalifikationer. Den akademiska kompetens som svenska arbetsgivare ropar efter finns. Vi måste bara se till att den inte fastnar i enkla jobb.

Sofia Larsen

ordförande Jusek

Magnus Hedberg

vd Jusek