Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Nils Petter Nilsson

Målet är avgiftsfri kollektivtrafik

Vi vill ändra synen på biljettpriser i kollektivtrafiken. Vi vill börja med att nästa år frysa biljettpriserna i Västtrafik och att sänka priset på pendlarkortet Regionen Runt 30 dagar. Alla andra partier i Västra Götalandsregionen vill i stället höja biljettpriserna med 2,5 procent, skriver bland andra Eva Olofsson (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

På sikt ser vi ett systemskifte i kollektivtrafiken genom att göra den avgiftsfri. Vi måste ställa om till ett fossilfritt samhälle och kollektivtrafik är en viktig del i det. För oss är möjligheten att åka kollektivt en jämlikhetsfråga. Alla ska ha råd att åka med och alla ska få plats. Så byggs ett samhälle för alla – inte bara några få.

Vi har i regionstyrelsen avstått från att delta i ett förslag om nytt zonsystem för Västtrafik. Egentligen ser vi gärna ett nytt biljett- och zonsystem för resorna i Västra Götalandsregionen. Men det ska inte lösas genom att en del resor blir dyrare och i det blågröna förslaget finns prishöjningar på korta resor invävda.

Vi kan aldrig acceptera att de korta kollektivtrafikresorna blir dyrare som ett sätt att finansiera ett nytt zonsystem.

Det är bra med sänkta biljettpriser för dem som reser långt och det kommer det nya zonsystemet att bidra till. Samtidigt ska alla som reser kort, inom till exempel Göteborg, ha råd att åka och vi vill ju inte heller att de väljer bilen. En snabb omställning till kollektivtrafik är effektivaste sättet att minska fossila utsläpp och i Göteborg leder fler bilar till alltmer köer, trängsel och parkeringsproblem i en stad med stor befolkningstillväxt. Vi kan aldrig acceptera att de korta kollektivtrafikresorna blir dyrare som ett sätt att finansiera ett nytt zonsystem, och därför har vi avstått från att delta.

Biljettfritt för seniorer

Vi i Vänsterpartiet har nu föreslagit att det utreds om vi kan få ett regionalt seniorkort som gör resorna biljettfria för dem som har pension, antingen för all trafik eller under lågtrafik. Seniorkortet finns i dag i många av våra 49 kommuner med olika utformning och det skulle vara mer jämlikt om det fanns överallt. Många som är pensionärer har låga inkomster och det är bra fördelningspolitik att erbjuda dem fria resor.

Att fler åker kollektivt i stället för i egen bil är grundläggande för klimatomställningen till ett fossilfritt resande. För oss är möjligheten att åka kollektivt en jämlikhetsfråga. Alla ska ha råd att åka med och alla ska få plats. Så byggs ett samhälle för alla – inte bara några få. Därför satsar vi på en utbyggd kollektivtrafik, säger nej till höjda biljettpriser och vill ha ett regionalt seniorkort.

Eva Olofsson (V)

oppositionsråd Västra Götalandsregionen

Jan Alexandersson (V)

oppositionsrådsersättare

Egon Frid (V)

ledamot i kollektivtrafiknämnden

Gertrud Ingelman (V)

ersättare i kollektivtrafiknämnden