Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Märkligt av Ahlenius om korruption

Inga-Britt Ahlenius anser att kommunala bolag är ett drivhus för korruption. Men i de kommunala bolagen sker granskningen av räkenskaperna av auktoriserade revisorer på samma sätt som i alla andra bolag, skriver Stadsrevisionen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Korruptionen i Göteborg, 8/2, 12/2 och 15/2

Under senare år har skandaler repat bilden av ett Sverige fritt från korruption. Korruption har uppdagats både i stat och kommun och i privat sektor. Inga-Britt Ahlenius menar att den interna kontroll som ska motverka korruption vilar på organisationskulturen, det vill säga den etik som är basen för uppdraget att arbeta för allmänheten i en kommun. Det är värt att betona och vi är helt överens om det.

Förvånande okunnighet

I sin debattartikel visar Ahlenius däremot en förvånande okunnighet om vårt arbetssätt i den kommunala revisionen. Hon riktar kritik mot de förtroendevalda revisorerna som i demokratisk ordning valts av kommunfullmäktige genom att göra gällande att en oberoende revision skulle förhindra korruption i kommunala bolag. Men vet inte Ahlenius att det inte är vi förtroendevalda revisorer som genomför själva granskningen? Lagstiftningen kräver att den ska utföras av professionella yrkesrevisorer.

Lever inte vid sidan av lagen

Ahlenius anser att kommunala bolag är ett drivhus för korruption. Hon påstår att det är Vilda västern i kommunerna, vilket enligt henne beror på att kommunallagen är en otidsenlig relik från 1800-talet. Hon antyder att kommunerna, och i synnerhet de kommunala bolagen, lever vid sidan av lagen.

Det är ett märkligt påstående. En kommun är i allra högsta grad reglerad av lagstiftning inom en mängd områden. I de kommunala bolagen sker dessutom granskningen av räkenskaperna av auktoriserade revisorer på samma sätt som i alla andra bolag. Kommunens bolag granskas alltså redan av de professionella yrkesrevisorer Ahlenius efterlyser i sin artikel.

Kan inte reduceras

Kan Ahlenius verkligen hävda att den statliga eller privata revisionen varit mer framfångsrika i att bekämpa korruption? Se på Riksrevisionen där tidigare chefer tvingats lämna sina uppdrag eller flera så kallade skandaler inom privat sektor. Problemet med bristande etik och omdöme hos personer på ledande befattningar kan inte reduceras till en fråga om revision och är inte heller begränsat till kommunernas verksamhet.

Det är den demokratiska förankringen och offentligheten som är det främsta redskapet mot korruption.

Lars Bergsten

ordförande, Stadsrevisionen i Göteborg

Hans Aronsson

vice ordförande, Stadsrevisionen i Göteborg