Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Människors grundläggande trygghet viktigast

Med hjälp av medvetna feltolkningar – av ett slag som visat sig framgångsrikt i politiken på andra sidan Atlanten – tecknar moderaterna, med Gunnar Hökmark i spetsen, en nidbild av arbetet för att förverkliga vanliga EU-medborgares behov, inte bara se till företagens bästa, skriver Marita Ulvskog (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

EU:s sociala pelare, 27 & 28/4

Kampen för ett socialt Europa, och i synnerhet kampen mot social dumpning och osund konkurrens, är en ödesfråga för hela det europeiska samarbetet. Om vi inte kan säkra människors grundläggande trygghet riskerar vi att öppna för ännu mer av ökade politiska spänningar och populism.

För oss är det självklart att inget företag i något EU-land ska kunna konkurrera ut andra med hjälp av usla arbetsvillkor, lönedumpning och en arbetsmiljö som sätter människors liv och hälsa på spel.

Detta är så grundläggande att ingen vettig människa drömmer om att ifrågasätta det. Ändå är det precis det som moderaterna gör.

Tillsammans med sina allianskolleger talar de sig varma för den svenska modellen, inom välfärden och på arbetsmarknaden. Men bara i ord, aldrig i handling. Varje chans de får att säkra människors trygghet säger de nej till. Nej till schysta villkor, nej till att svenska löner ska gälla i Sverige, nej till grundläggande trygghet, lika för alla, i hela EU.

Inga givna värden

Vi i Sverige kan med rätta känna stolthet över att ha kommit långt när det gäller löner det går att leva på, rätten för föräldrar att vara hemma med barnen när de är små och en grundläggande trygghet för dem som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet.

Men detta är värden som inte är för alltid givna, utan ständigt måste försvaras och erövras på nytt. Det gör vi bland annat genom att verka för att motsvarande trygghet ska gälla för alla medborgare i resten av EU.

Att tryggheten ska finnas är allas vårt gemensamma ansvar. Hur den ska utformas blir upp till respektive land. I Sverige innebär det att svenska kollektivavtal ska gälla, oavsett var arbetstagarna kommer i från. Och inte som Gunnar Hökmark och hans vänner helst vill ha det, att kunna utnyttja billig arbetskraft från andra EU-länder där undermåliga arbetsvillkor och på gränsen till svältlöner är standard.

Gemensamma regler nödvändiga

En gemensam marknad kräver gemensamma regler. Genom att lyfta upp de sociala frågorna på EU:s dagordning och stärka respekten för grundläggande fackliga rättigheter, ökar vi de andra EU-ländernas möjlighet att garantera att arbetstagare behandlas lika.

På så sätt skapar vi en sundare konkurrens inom unionen som på sikt även gynnar företagen. Därmed blir också den politik vi har gemensamt mer ansvarsfull, och ser till alla människors bästa, inte bara till marknadens.

Marita Ulvskog (S)

europaparlamentariker och delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet