Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Människoliv riskeras när beroendevården skärs ned

Alkoholberoende är en potentiellt dödlig, men behandlingsbar, sjukdom. Nu hotas Nordhemskliniken, stadens enda vårdkedja för alkoholberoende personer, av förödande besparingskrav, skriver bland andra Jan Hallgren, Nordhemskliniken.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Alkoholberoende är en folksjukdom som kostar sjukvården och samhället enorma summor. De flesta känner någon som har eller haft alkoholproblem. Många alkoholberoende dör i förtid av kroppsliga sjukdomar som alkoholen orsakar. Nästan hälften av alkoholberoende personer försöker någon gång att ta sitt liv. För barn som växer upp i familjer med missbruk är det avgörande att deras föräldrar kan få vård.

Beroendevården i Göteborg har redan drabbats hårt av besparingskrav.

Det som tagit Nordhemskliniken decennier att bygga upp raseras med ett penndrag av beslutsfattare för att hålla budget i balans

Nästa vecka tas beslut om nya akuta besparingar för att få budgeten i balans. Problemet är att en budget i balans innebär att medborgarna inte kan få den beroendevård de behöver.

I dag finns effektiva behandlingsmetoder, men skam och skuld hindrar många att söka hjälp. Motivation är en färskvara. För den som tar steget att söka hjälp är det avgörande att beroendevård är tillgänglig, integrerad och samordnad. Det betyder i klarspråk att den som bestämt sig inte ska tvingas vänta i månader på ett första besök, eller bollas runt mellan olika instanser.

Nordhemskliniken tar sedan snart 60 år emot personer med alkoholproblem. Remiss behövs inte, och all sjukvård som kan bli aktuell vid alkoholberoende finns att tillgå i huset. Vi erbjuder drop-in-besök till läkare varje dag och därefter kan behandlingen starta omgående. Årligen genomförs 4 500 läkarbesök. För de som behöver läggas in finns en vårdavdelning i samma hus. Läkemedelsbehandling, psykologisk behandling, programverksamhet, provtagning samt psykosociala stödinsatser till patienter och anhöriga erbjuds.

Varje behandling gör nytta

Eftersom insatserna ges integrerat och samordnat gör varje behandlingsinsats maximal nytta. Erfaren personal kan ge vård på lägsta effektiva nivå- om patienten försämras går det snabbt att öka insatserna. Det finns väl utvecklade samarbeten med socialtjänst, Göteborgs Stadsmission, brukarorganisationer, vårdgrannar med flera. Personal vid enheten har uppdrag att bidra med specialkompetens till vården kring patientgrupper där alkoholen har särskilt skadlig inverkan, såsom patienter som ska genomgå levertransplantation och gravida kvinnor med drog- och alkoholproblem.

Svår alkoholabstinens behandlas på vårdavdelning på grund av risk för allvarliga komplikationer i form av krampanfall, delirium, hjärnskada och död. Snabbt insatt behandling minskar risken för komplikationer. Nordhem har mycket få komplikationer tack vare kompetent personal och integrerad vårdkedja som innebär att behandling kan påbörjas omgående. För patienter som utvecklar allvarliga kroppsliga symtom finns ett väl upparbetat samarbete med akutmottagningarna.

Besparingsförslaget innebär att antalet vårdplatser minskas och flyttas till Östra sjukhuset. Vi ser flera allvarliga risker med detta förslag:

  •  Fördröjd behandling av alkoholabstinens med risk för krampanfall, delirium, hjärnskador och dödsfall när svårt sjuka patienter med abstinens måste transporteras till Östra innan behandlingen kan startas.
  •  Längre väntetider på akutmottagningen. Om Nordhemskliniken delas i två delar kommer dess effektivitet och kapacitet att minska. En redan hårt ansträngd psykiatrisk akutmottagning kommer att behöva hantera patienter som i dag kan hänvisas till Nordhemskliniken.
  • Antalet vårdplatser vikta för personer med alkoholabstinens minskas vilket innebär en risk för ökad belastning på andra kliniker Minskad kapacitet för beroendekliniken att vårda patienter med alkoholabstinens innebär att patienterna behöver vårdas någon annanstans. De skulle i högre utsträckning än i dag behöva vårdas inom akutmedicinska enheter och hanteras på övriga akutmottagningar.
  • Nuvarande samverkan med socialtjänst och brukarorganisationer raseras vilket innebär mindre effektiv kedja av vård och stödinsatser.
  • Tillgängligheten försämras. För de flesta patienter känns det mindre dramatiskt att söka vård så som Nordhem nu är placerat i staden än att söka sig till ett akutsjukhus.
  • Förändrad kapacitet att utbilda läkare och bedriva forskning. Nordhemskliniken har i dag ett omfattande utbildningsuppdrag för bland andra blivande specialistläkare i allmänmedicin. Dessa är nyckelpersoner för att föra ut beroendevård till befolkningen. Flera stora forskningsstudier är under uppstart. Vid en omorganisation riskeras kompetensförlust som omöjliggör fortsatta uppdrag.

Vi har svårt att förstå hur miljontals kronor kan sparas på att flytta vårdavdelningen. Det är däremot lätt att se vad detta förslag skulle kosta i termer av personalflykt, ökad belastning på andra enheter inom sjukvården och raserade samarbeten.

Beroendevården i Göteborg tål inte mer försämringar. Det som tagit Nordhemskliniken decennier att bygga upp raseras med ett penndrag av beslutsfattare för att hålla budget i balans. Det finns många i vår stad som lever med alkoholberoende. Om våra politiker vill ta hand om dessa personer är mer pengar till beroendevård helt avgörande annars riskerar vi människors liv trots att det finns effektiv hjälp att få.

Jan Hallgren

vårdenhetsöverläkare, specialist i psykiatri, Nordhemskliniken, Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset

Jörgen Engel

senior professor vid Sahlgrenska Akademin, läkare Nordhemskliniken, Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset

Steve Ottosson

beteendevetare, utbildningsansvarig Nordhemskliniken, Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset