Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Det finns en konsensus i forskarsamhället att genmodifierade grödor inte är farligare än sina konventionella motsvarigheter, skriver debattörerna. Bild: Matthew Mead/AP, Moderaterna

Lyssna på vetenskapen – rösta för växtförädling

För att minska utsläppen och komma tillrätta med klimatproblemen måste politiken och åtgärderna bygga på vetenskap och evidens. Miljöpartiet talar gärna om detta, men när det kommer till jordbrukspolitiken i allmänhet och växtförädling i synnerhet är det uppenbart att de inte lever som de lär, skriver Jessica Polfjärd (M) och John Widegren (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Växtförädling, 19/10.

Maria Gardfjell (MP) framför i sin replik utmaningen för oss politiker att orientera sig efter motstridiga resultat i forskarvärlden. Forskningsresultat är ingen hundraprocentig sanning, men det bästa vi har att utgå ifrån. Inte sällan finns det också olika seriösa forskare som landar i skilda slutsatser. Så ser det emellertid inte ut när det gäller GMO. Det finns en konsensus i forskarsamhället att genmodifierade grödor inte är farligare än sina konventionella motsvarigheter.

Ignorerar forskningen

Gardfjell visar med all önskvärd tydlighet på MP:s grundläggande problem när det kommer till växtförädling: de struntar i forskningen. Miljöpartiet röstade 36 gånger under förra mandatperioden i Europaparlamentet emot godkännande av GMO-grödor. Detta trots att bedömningarna från EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, varje gång slog fast att grödorna inte utgör en fara för människors hälsa eller miljön.

MP:s nya Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke och Per Holmgren har fortsatt på den inslagna vägen också den här mandatperioden, och röstar emot GMO-grödor i strid med vetenskapliga rekommendationer.

Det är uppenbart för oss moderater att lagstiftningen för växtförädling inte längre är ändamålsenlig och behöver uppdateras

När det gäller domslutet i EU-domstolen förra året gällande den nya växtförädlingstekniken genom-editering, vilken innebär att man ändrar i de befintliga generna i stället för att tillsätta nya, är det uppenbart för oss moderater att lagstiftningen för växtförädling inte längre är ändamålsenlig och behöver uppdateras.

Sanning med modifikation

När Gardfjell antyder att MP håller med om det är det en sanning med modifikation. När riksdagen i våras riktade ett tillkännagivande att uppnå en moderniserad och teknikneutral gentekniklagstiftning röstade MP emot beslutet. Med tanke på att Gardfjell är förste vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott borde hon minnas detta.

Gardfjell verkar dessutom inte vara påläst om de tekniker hennes parti så konsekvent motarbetar. Nya växtförädlingstekniker kan precis som GMO utveckla grödor som klarar skadeangrepp, torka och översvämningar bättre och som innehåller mer näring, men med högre träffsäkerheten. Det leder till högre avkastning per producerad enhet och således till ett mindre klimatavtryck.

Vi har med andra ord inte råd med åtgärder som inte har bevisad effekt för klimatet. MP har dessvärre valt det motsatta tillvägagångssättet i jordbruksfrågor.

Tiden är knapp och resurserna begränsade. Vi har med andra ord inte råd med åtgärder som inte har bevisad effekt för klimatet. MP har dessvärre valt det motsatta tillvägagångssättet i jordbruksfrågor. De bortser från forskningen och motsätter sig såväl beprövade växtförädlingstekniker som nya banbrytande metoder. Det är varken bra för livsmedelsförsörjningen eller klimatet.

Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker

John Widegren (M), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson