Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

LOV en garant för kvalitet

Lagen om valfrihet i vården, LOV, är en kvalitetsgarant. Och en nödvändig förutsättning för att sätta fart på förändringsarbetet som behövs för att höja kvaliteten i hemtjänsten och äldreomsorgen, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

LOV i äldreomsorgen, 6/9

Dunér, Bjelkebring och Johansson skriver att det krävs helt andra åtgärder än att införa LOV för att få bra äldreomsorg. Valfrihetssystem enligt Lagen om Valfrihet, (LOV) kan inte ställas mot andra åtgärder eftersom LOV är mer än så. LOV:en garanterar kvalitet, ger utvecklingskraft genom konkurrens och möjlighet för enskilda att få välja och själva bestämma över sina liv.

Vi instämmer i att en bra äldreomsorg handlar om lyhörd och kunning personal som kommer på utsatt tid. Och är flexibel och ser till behov. Vi instämmer också i det betydelsefulla mötet mellan personal och individ. Liksom att vi är överens om att det måste finnas rätt förutsättningar för personalen.

Inga förutsättningar

I Göteborg finns tyvärr inte tillräckligt goda förutsättningar för att äldreomsorgen ska hålla önskvärd kvalitet. Personalomsättningen är hög liksom sjukfrånvaron och det är svårt att rekrytera utbildad personal. I nio av tio fall nås inte verksamheten av de pengar som kommunfullmäktige har beslutat om eftersom de inte är öronmärkta. Detta vi vill ändra på.

Tiden personalen är hos dem som har hemtjänst är väsentligt lägre än den tid som är biståndsbedömd. Många bor kvar hemma för länge på grund av för få äldreboenden. I dag väntar 426 personer på plats. Alla har de ett biståndsbedömt behov som inte kan vänta.

Något debattörerna missar är att LOV är en kvalitetsgarant. För att kunna bli en godkänd utförare i Göteborg måste alla som vill erbjuda hemtjänst uppfylla kvalitetskraven som kommunfullmäktige beslutar om. Dessa krav kommer även att gälla för den kommunala verksamheten. För den som inte uppfyller kraven finns sanktioner som gäller lika för såväl privata som den kommunala hemtjänsten. Även information om utförarna är ett kvalitetskrav.

Äldres röster i centrum

LOV sätter de äldres röster och intressen i centrum. Det är den som är berörd och behöver hemtjänst som ska få bestämma genom att välja eller välja bort vem som kommer hem. För den som inte kan eller vill välja finns ett så kallat icke-valsalternativ. Argumentet att det är få som i praktiken väljer utförare får inte frånta andra rätten till självbestämmande.

Även om majoriteten av äldre i Sverige är nöjda med sin hemtjänst så kan vi inte acceptera en undermålig hemtjänst i Göteborg. I Öppna jämförelser ligger Göteborg på plats 282 av Sveriges kommuner hur hemtjänsten uppfattas. LOV behövs för att sätta fart på förändringsarbetet för att höja kvaliteten.

Maria Rydén (M)

oppositionsråd

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande oppositionsråd

David Lega (KD)

oppositionsråd