Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Lars Rexius, konsult – Seadvise Maritime Consultants och Kristofer Andrén, ägare, konsult – Seadvise Maritime Consultants.

Lokala hamnmonopol hindrar mer inrikes sjöfart

Om det ska bli mer gods transporterat på våra inrikes vattenvägar måste de lokala hamnarna revidera sin affärsmodell. Den fragmenterade fraktmarknaden behöver även ett tydligt ledarskap, skriver Kristofer Andrén och Lars Rexius, Seadvise Maritime Consultants.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Inrikes sjöfart, 30/3

Alf Brodin gör gällande att det är på grund av nuvarande regelverk för de inre vattenvägarna (IVV) och avgiftsstrukturen för den inrikes sjöfarten som hindrar utvecklingen av densamma.

Som vi ser det är inte IVV-fartyg och dess regelverk nödvändigtvis synonymt med inrikes sjöfart. Vi anser att Brodin här jämför äpplen med päron, det tekniska regelverket för IVV-fartyg har inget med affären inrikes sjöfart att göra.

Vi är eniga med Brodin att myndigheternas avgiftssystem för sjöfarten utgör höga trösklar och är motsägelsefulla gentemot regering och riksdags ambitioner, men det är intet sätt avgörande för att det skall gå att bedriva inrikes sjöfart. Avgörande faktorer är hamnarnas lokala monopol och en fragmenterad fraktmarknad.

Gör stor miljönytta

Vi har under ett års tid nu drivit ett projekt med att starta Sveriges första sjöfartsbaserade inrikes pendel för containers mellan Göteborg och Kristinehamn. Med den här typen av pendel kan vi minsta trycket på väg och järnväg och samtidigt göra stor miljönytta.

En grundförutsättning för att projektet skulle kunna gå vidare in i en aktiv uppstartsfas var att hamnarna reviderade sina kostnadsstrukturer för att hantera gods i inrikes sjöfart. Detta har man har gjort men det tar tid att övertyga dem om vad denna typ av affär kan leda till.

Stor potential

Det är de mindre hamnarna som har den stora utvecklings och intjänings potentialen med ett ökat inrikes transportarbete på sjön. De svenska hamnarna, ofta kommunalt ägda, kan på egenhand möjliggöra ökat inrikes transportarbete och samtidigt öka den kommunala skattebasen med minskade samhällsekonomiska kostnader med ökade omsättning i hamnen som följd. Det som krävs är att man vågar revidera nuvarande affärsmodeller.

Saknar ledarskap

Vi har i vårt projekt också bedrivit viss forskning och utifrån ett kundrelationsperspektiv har vi tydliga indikationer på en oerhört fragmenterad marknad med svagt ledarskap från varuägarna. Marknaden domineras av globala speditionsbolag med svagare intresse av hållbarhet i det lokala svenska transportnätet. De stora speditörerna har dessutom varit väldigt framgångsrika i att ta över en stor del av industrins logistikavdelningar och därmed också deras transport och trafikslagskompetens. Sammantaget ger detta en marknad med ett svagt ledarskap utifrån ett varuägarperspektiv och mindre förändringsvilja.

Hållbara transporter

Med nuvarande avgifter och hanteringskostnader går det att erbjuda kunderna en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar transportlösning. Inrikessjöfart har dessutom fördelen att man, med idag befintlig teknik, kan skapa fossil oberoende transportlösningar.

Vi tror på idén med inrikessjöfart och arbetar aktivt med att få igång en trafik under året. Visst vore vi på säkrare mark med andra kostnader för lots och farled, det är ju trots allt en risk vi tar när vi startar en trafik som denna. Av den erfarenhet vi skaffat under projektets gång ser vi att de statliga avgifterna utgör en hög ekonomisk starttröskel men som ändå är överkomlig med en lojal kundbas och nytänkande hamnbolag.

Kristofer Andrén

ägare, konsult – Seadvise Maritime Consultants

Lars Rexius

konsult – Seadvise Maritime Consultants