Sofie Löwenmark, frilansjournalist samt oberoende kolumnist på Expressen Ledare. Th Daniel Bernmar (V), Ann-Sofie Hermansson (S) och Ulf Kamne (MP).
Sofie Löwenmark, frilansjournalist samt oberoende kolumnist på Expressen Ledare. Th Daniel Bernmar (V), Ann-Sofie Hermansson (S) och Ulf Kamne (MP).

Logiskt att Göteborg är fäste för extremism

Socialdemokraterna har liksom övriga i stadens styre allt annat än en stolt historia av att agera mot de extremistiska miljöerna i Göteborg. Men när nu Ann-Sofie Hermansson (S) går ut och tar en modig och viktig kamp är det anmärkningsvärt att hon inte ges något stöd, skriver Sofie Löwenmark.

ANNONS

Texten är uppdaterad.

Ett rödgrönt storbråk är i gång gällandeföreningsbidrag. Bråket startade i samband med den inställda och omdiskuterade filmvisningen av ”Burka Songs 2.0”. En ”ohelig allians” uppstod nyligen när Vänsterpartiet, Miljöpartiet och allianspartierna lade ett gemensamt yrkande om att återremittera S-förslaget gällande föreningsbidrag.Det partierna inte accepterar var de två tilläggen i förslaget, att föreningar för att få bidrag måste ta avstånd från hederskultur och våldsbejakande extremism

Socialdemokraterna har liksom övriga i stadens styre en allt annat än stolt historia, när det gäller hur man agerat i frågor som rör stadens extremistiska miljöer. Men när nu Ann-Sofie Hermansson äntligen gått ut och tagit en modig och viktig kamp är det anmärkningsvärt att hon inte får något stöd.

ANNONS

Mest anmärkningsvärt är att Allianspartierna sällat sig till Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Det är kan säkerligen vara så som exempelvis Liberalerna hävdar att det finns bättre förslag - men ur mitt perspektiv är något tveklöst bättre än inget som en början.

Medan kommunpolitikerna tjafsar och S-förslaget återremitterats, kan man ostört arbeta vidare inom de radikala grupperna – alltför ofta finansierade med skattebetalarnas pengar.

Enligt Daniel Bernmar (V), kommunalråd med ansvar för föreningsliv, behöver förslaget utredas ordentligt. Trots sitt ansvarsområde tycks han tidigare inte ha lyft ett finger när det gäller denna sorts problem. Snarare har han utmärkt sig som den som ofta skyndat till extremisters försvar. Jag vill påminna om hur han dök upp hos den extremistiska föreningen Sveriges Förenade Muslimer (SFM) efter att Säpo stoppat uthyrningen av en kommunal lokal till deras årliga konferens.Och han kom inte dit i syfte att ställa de radikala islamisterna mot väggen.

Lång rad extremistiska föreläsare

Vi som granskat föreningen är väl bekanta med de extrema föreläsare som år efter år har framträtt på dessa konferenser, något SVT:s Uppdrag Granskning också visat i reportaget Jihad i Göteborgsom sändes våren 2015.

I programmet intervjuades Sven-Johan Dahlstrand, den då ansvarige förarbetet mot våldsbejakande extremism i Göteborg. Han relativiserade då ogenerat när han pratade om världens kanske värsta terrororganisation någonsin och menade att Göteborg inte ska ta ställning emot Islamiska Staten. Hela hans framträdande varhårresande.

ANNONS

Daniel Bernmar själv deltog alltså i SFM:s seminarier Kriget mot terrorn och Göteborgs muslimer2016, året efter att Jihad i Göteborg hade sänts. Han kände vid den tiden med andra ord mycket väl till att en rad personer med våldsbejakande och IS-hyllande åsikter rörde sig i och runt föreningen. Att flera personer som dykt upp hos IS kalifat hade passerat genom SFM tycktes inte bekymra honom det minsta.

Lång rad granskningar

Det bör kanske påpekas att jag och Bernmar under årens lopp haft en rad meningsutbyten, bland annat om just Sveriges Förenade Muslimer (SFM). Trots sitt ansvarsområde har Bernmar menat att det inte är hans uppgift att hålla koll på enskilda föreningar. Lek med tanken att Bernmar uppvisat samma ointresse och arrogans om vi talat om nazistiska organisationer.

Min i Smedjan publicerade granskning av SFM resulterade dock i att den statliga myndigheten MUCF återkrävde de utbetalade statliga bidraget, inte minst för den otäcka kvinnosyn som föreningen sprider. Göteborgs stads bidrag fick de dock behålla.

Dessutom har jag tidigare granskat Vetenskapsskolan i Göteborg, vilket följdes upp av DN nyligen i ett stort reportage.

Skolan har ytterst nära band till SFM och har haft en uppsjö anställda med uttalade extremistsympatier.

ANNONS

Jag har vidare varnat för den pågående rekryteringen till fundamentalistisk salafism via Göteborgs-salafisternas missionsverksamhet, så kallad gatu-dawah.

Relativiserar extremism

Mitt engagemang i dessa frågor kan jämföras med Vänsterpartiets ledare Bernmar och MP, som i stället utmärkt sig genom att systematiskt relativiseraextremister och i stället angripa islamisternas kritiker. Nyligen påstod Bernmar till exempel på twitter att jag alltid ”trollar”. Jag? En kvinna som närmast helt på egen hand arbetat (på frilans och privat ideell basis) mot dessa krafter är tydligen ingenting värd för denne man som på sina ansvarsfulla positioner i stadsledningen mest tycks ha ägnat sig åt att rulla tummarna – och tillika kritisera dem som undersöker det han själv är avlönad för att intressera sig för.

Jag bedömer att hans intresse för de journalister som lever under hot på grund av sitt granskande arbete av dessa miljöer är minimalt.Hans intresse för de människorna som dagligen utsätts för dessa fundamentalistiska krafter i våra utanförskapsområden, tycks vara obefintligt.

Göteborgs politiker måste ta sig samman och ta tag i dessa frågor ordentligt. Det finns inget att säga till försvar för deras tjafsande och inte heller någon tid för partipolitiska poserande.Det handlar om medborgarnas frihet, säkerhet och liv.

Stadens facit visar med all tydlighet hur illa det har varit. Vi har helt enkelt inte råd med fler fega, ointresserade eller allmänna lekstugepolitiker.

ANNONS

Sofie Löwenmark

frilansjournalist samt oberoende kolumnist på Expressen Ledare

ANNONS