Lite mer ärlighet om linbanan vore välgörande

ANNONS

Slutreplik

Linbanan, 22, 29/5

Nej, vi har inte missförstått att de rödgröna är oense om projektkostnaderna för linbanan. Det syns tydligt att det finns en splittring i Trafiknämndens presidium då 1:e vice ordförande från Miljöpartiet inte väljer att signera repliken. I stället är det trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) ensam med Vänsterns ordinarie ledamot, Gertrud Ingelman, som besvarar. Varför inte vara ärliga och tala om att ni inte är överens om kostnaderna och tillvägagångssättet?

Nej, vi försöker inte att skrämma upp göteborgarna om osäkra kostnader för linbanan. Vi konstaterar fakta. Enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtanden (Handling 2016 nr 188) kan man läsa:

ANNONS

Osäker kostnad

”Den totala investeringskostnaden för stomlinbanan är i nuläget bedömd till 1,1 miljarder kronor i 2015 års penningvärde. Denna bedömning är en grov uppskattning i ett tidigt skede och ska arbetas igenom mer detaljerat under kommande utredningsarbete.”

Nej, vi är inte konspiratoriska gällande att Göta Älvbron ska stängas av för spårvagnstrafik. Enligt Johan Zandin (V), ledamot i byggnadsnämnden, så kommer den extra kapaciteten att behövas när Göta Älvbron stängs.

Avlastning

”Det är inte bara för att vi har ett 400-årsjubileum som vi vill bli klara snabbt. Linbanan kommer också behövas för att avlasta när vi ska byta från den gamla Göta Älvbron till den nya Hisingsbron. Under perioden utan spårvagnstrafik över älven är det bra om linbanan kan finnas på plats”, säger han.

(Göteborgs-Posten 18 januari 2017).

Johan Nyhus och Gertrud Ingelman skriver även att det finns många, långt många, bättre sätt att hantera en tillfällig avstängning över älven än att bygga ett helt linbanesystem. Jaha, var är dessa lösningar? Vi har inte sett en enda!

Vägvalet missförstår inte utan vill att stadens invånare ska besparas dyra onödiga projekt, som dessutom saknar finansiering.

Claes Westberg (VV)

partiledare, Vägvalet

Tom Heyman (VV)

vice Partiledare, Vägvalet

ANNONS

Theo Papaioannou (VV)

styrelseledamot, Vägvalet

ANNONS