Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Henrik Nordhammar, skeppsbyggare.
Henrik Nordhammar, skeppsbyggare.

Linbanekontraktet en sörja av otydliga skrivningar

Göteborgs stads kontrakt med NCC om linbanan över Göta älv är inget kontrakt för en liten grop i gatan. Det handlar om en leverans för över en miljard kronor. Därför borde man kunna förvänta sig en större professionalitet än vad som hittills visats prov på, skriver Henrik Nordhammar.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En granskning av linbaneprojektet i Göteborg har uppmärksammat ett kostsamt och ineffektivt projektarbete där saker gjorts i fel ordning och resurser använts på utredningar som kunde ha väntat tills efter ett genomförandebeslut tagits.

En starkt bidragande orsak till detta tycks ha varit politikernas förblindade ambition om ett jubileumsprojekt och som har fått företräde framför ett faktabaserat beslutsunderlag. Denna tågordning präglar även kontraktsläget mellan Trafikkontoret och den utvalda entreprenören NCC där oklarheterna staplas på varandra.

Om kontraktssituationen är lika oklar för andra kommunala projekt så torde det förklara varför så mycket tycks gå fel i den här staden.

Kontraktet mellan Trafikkontoret och NCC daterat 21 augusti 2018 är en sörja av otydliga skrivningar om ”samverkan”.

Ett kontrakt är ett juridiskt dokument som skall reglera en överenskommelse med största möjliga tydlighet och reducera risken för olika tolkningar. Det skall framgå vad leveransen omfattar, pris och leveranstid. Vidare så skall det ingå hur avvikelser från dessa parametrar skall regleras, hur ansvaret mellan beställare och entreprenör skall regleras, regler för arbetsrutiner, inköp av utrustning, etcetera.

Kontraktet mellan Trafikkontoret och NCC daterat 21 augusti 2018 innehåller inget av detta utan är en sörja av otydliga skrivningar om ”samverkan”, ”workshop där övergripande mål skall konkretiseras” , ”riktkostnad blandat med löpande räkning”, ”engagemang och öppenhet för projektets bästa”. Förvisso lovvärda ambitioner men som inte har i ett kontrakt att göra.

Med reservation för vad som står i NCCs anbud, som är sekretessbelagt och inte tillgängligt för granskning, är det redovisade underlaget helt undermåligt. Inte ens huvudkrav såsom kapacitet, hastighet, pris och leveranstid är tydligt beskrivna. Det närmaste en teknisk specifikation som inkluderas i kontraktet är ett dokument som användes för upphandling av genomförandestudien. Detta är daterat ett år innan kontraktet skrevs men man har alltså inte bemödat sig med att uppdatera dokumentet. Dessutom står det att PM under anbudstiden skall vara inkluderade men dessa redovisas inte.

Vad är det för typ av juridiskt skarpsinne? Köper man grisen i säcken med öppna ögon?

Projektet är indelat i Fas 1 Genomförandestudien och Fas 2 Byggnationen. Kontraktet avser dock att hantera bägge faserna trots att Fas 2 inte är beslutad. Detta späder på förvirringen ytterligare. I kontraktet refereras till bilagor vilket är helt normalt. Det är dock inte normalt att ett angivet dokument (§1.2.4 Beställningsskrivelse för Fas 2) inte existerar utan kommer att upprättas om Fas 2 beslutas. Vad är det för typ av juridiskt skarpsinne? Köper man grisen i säcken med öppna ögon?

Kontraktet från augusti 2018 är baserat på förutsättningarna som gällde när beslutet om en genomförandestudie togs av Trafiknämnden 27 april 2017. Då bedömde man att 20-60 miljoner kronor skulle räcka för Fas 1. I november 2018 tog dock Trafiknämnden ett beslut om en fördjupad genomförandestudie och anslog medel för 220 miljoner kronor fram till ett beslut om byggnation. Innehållet i studien beskrivs i ett tjänsteutlåtande från Trafikkontoret 23 oktober 2018. Någon justering eller tillägg av kontraktet med NCC tycks dock inte ha gjorts trots att omfånget på arbetet mångdubblats. Ett något märkligt förfarande kan man tycka.

Frågan om varför vi hamnat där vi är får gärna förklaras av ansvariga politiker och tjänstemän.

Det är inget kontrakt för en liten grop i gatan vi talar om utan om en leverans för över en miljard kronor så man borde kunna förvänta sig en större professionalitet än vad som visats prov på.

Ett välgjort upphandlingsarbete och ett tydligt kontrakt är en förutsättning för att ett projekt skall nå de uppställda målen utan att göteborgarnas skattemedel förslösas. Det är uppenbart att det finns mycket ogjort på dessa områden. Frågan om varför vi hamnat där vi är får gärna förklaras av ansvariga politiker och tjänstemän.

Henrik Nordhammar

skeppsbyggare